Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwasg Bryntirion

Nod y wasg yw cynhyrchu llyfrau ac adnoddau sy’n helpu Cristnogion ac yn cyflwyno Cristnogaeth i eraill.

Yn yr adran hon fe gewch wybodaeth am ein adnoddau diweddaraf a’n llyfrau.

Medrwch hefyd brynnu nifer o’n hadnoddau drwy’r adran hon.

Adnoddau diweddaraf

Darllen Effesiaid

 • Mynd yn ddyfnach i’r neges am y Brenin Iesu
 • gan Emyr James

Molwch yr Arglwydd

 • Emynau
 • gan Noel Gibbard

Llewyrch i’m Llwybr 2021

 • Calendr lliw llawn
 • Adnod ar gyfer bob dydd

Yr Anrheg Nadolig

 • Tract Nadolig
 • Prisau gostyngol ar gael

Holi/Ask

 • Cylchgrawn dwyieithog
 • Gwerthi’r mewn pecynnau am bris gostyngol

Y Gair a’r Ysbryd

 • Ysgrifau ar Biwritaniaeth a Methodistiaeth
 • gan Geraint Gruffydd, golygwyd gan E Wyn James

Pam Cristnogaeth

 • Llyfryn syml
 • gan Gwynn Williams

Beth yw Cristion?

 • Llyfryn syml
 • gan Gwynn Williams

Yr Hen, Hen Hanes

 • Newyddion da I bawb heddiw
 • gan Gwynn Williams

Malachi

 • Proffwyd Barn a Bendith
 • gan Gwynn Williams

Cymer, Arglwydd…

 • Agwedd y Cristion at Arian ac Eiddo
 • gan Gwynn Williams

Dal ati

 • Anogaeth i Gristnogion heddiw
 • gan Gwynn Williams

Disgwyl y Brenin

 • Cyfrol o ysgrifau ar destun ailddyfodiad Crist
 • gan Edmund T Owen

Yr Oen ar Ei Orsedd

 • Golwg ar Esgyniad Iesu
 • gan Gwynn Williams

Joel

 • Proffwyd Galar a Gobaith
 • gan Gwynn Williams

Geiriau Bywyd

 • Myfyrfodau ar ddetholiadau o eiriau ac ymadroddion y Beibl.
 • gan Iwan Rhys Jones.

Y Beibl Canllaw

 • Mae’n bleser gennym gyflwyno Y Beibl Canllaw, gan fawr obeithio y bydd yn gymorth i ddeall a gwerthfawrogi Gair Duw yn well. Nid llyfr am y Beibl yw hwn, ond y Beibl ei hun gyda ‘chanllawiau’ syml sy’n esbonio’r ystyr ac yn egluro’r neges.

Rhestr Llyfrau

Rhestr o lyfrau’r wasg sydd ar gael ar hyn o bryd (yn cael ei adeiladu)

Prynu Llyfrau

Prynu llyfrau’r wasg