Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Gwasg Bryntirion

Nod y wasg yw cynhyrchu llyfrau ac adnoddau sy’n helpu Cristnogion ac yn cyflwyno Cristnogaeth i eraill.

Yn yr adran hon fe gewch wybodaeth am ein adnoddau diweddaraf a’n llyfrau.

Medrwch hefyd brynnu nifer o’n hadnoddau drwy’r adran hon.

Adnoddau diweddaraf

Disgwyl y Brenin

  • Cyfrol o ysgrifau ar destun ailddyfodiad Crist
  • gan Edmund T Owen

Geiriau Bywyd

  • Myfyrfodau ar ddetholiadau o eiriau ac ymadroddion y Beibl.
  • gan Iwan Rhys Jones.

Y Beibl Canllaw

  • Mae’n bleser gennym gyflwyno Y Beibl Canllaw, gan fawr obeithio y bydd yn gymorth i ddeall a gwerthfawrogi Gair Duw yn well. Nid llyfr am y Beibl yw hwn, ond y Beibl ei hun gyda ‘chanllawiau’ syml sy’n esbonio’r ystyr ac yn egluro’r neges.

Rhestr Llyfrau

Rhestr o lyfrau’r wasg sydd ar gael ar hyn o bryd (yn cael ei adeiladu)

Prynu Llyfrau

Prynu llyfrau’r wasg