Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Defosiwn Dyddiol

Ychydig a wyddem pan ddechreuon ni’r defosiynau Dyddiol y byddent yn parhau am gyfnod mor hir – rydym yn agosáu at 500 diwrnod!

Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu, ac i bawb sydd wedi anfon adborth a negeseuon cynnes o anogaeth atom.

Oherwydd y cynnydd yng ngwaith MEC ac ailgychwyn llawer o weinidogaethau eraill, rydym wedi penderfynu o’r wythnos yn cychwyn 23 Awst 2021, y byddwn yn anfon y defosiynau allan ddwywaith yr wythnos – ddydd Mercher a dydd Sadwrn.

Gweddïwn y byddant yn parhau i fod yn fendith trwy gynhesu calonnau a thynnu sylw pobl at ein Gwaredwr mawr a rhyfeddol.

I danysgrifio i dderbyn y defosiynau dros ebost, defnyddiwch un o’r dolenni isod os gwelwch yn dda:

Defosiwn Cymraeg

Defosiwn Saesneg