Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Rhifynnau Blaenorol

O'r Cylchgrawn Efengylaidd

Gellir chwilio am erthyglau o rifynnau blaenorol yn yr adran adnoddau.

Rhifynnau sydd wedi eu llwytho ar hyn o bryd:

 • Gaeaf 2011 [yma]
 • Hydref 2011 [yma]
 • Gwanwyn 2012 [yma]
 • Haf 2012 [yma]
 • Gaeaf 2014 [yma]
 • Haf 2014 [yma]
 • Hydref 2014 [yma]
 • Gaeaf 2016 [yma]
 • Gwanwyn 2017 [yma]
 • Haf 2017 [yma]
 • Hydref 2017 [yma]
 • Gaeaf 2017 [yma]