Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Gwasanaethu'r Eglwys

Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru yw’r ‘Cylchgrawn Efengylaidd’. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau a llawer mwy. Mae’r Cylchgrawn yn ymgeisio i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol a thystio i wirionedd Duw yn y Beibl ac ym mywyd ei bobl.

Talu a Thanysgrifio

Er mwy talu am anfoneb dilynwch y ddolen hon, ac er mwyn tanysgrifio defnyddwich y ddolen hon.

(Mae rhifyn y Gaeaf 2020allan, ond ni fydd yn ymddangos ar y wefan am rai wythnosau)

Hen rifynnau:

Gwanwyn 2019

Oherwydd problemau gyda’r cyhoeddi ni chafwyd rhifyn Nadolig 2018

Hydref 2018

Haf 2018

I ddarllen erthyglau unigol cliciwch yma

Gwanwyn 2018

Nadoli 2017

Hydref 2017

Haf 2017

Gwanwyn 2017

Nadolig 2016