Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Gwasanaethu'r Eglwys

Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru yw’r ‘Cylchgrawn Efengylaidd’. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau a llawer mwy. Mae’r Cylchgrawn yn ymgeisio i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol a thystio i wirionedd Duw yn y Beibl ac ym mywyd ei bobl.

Rhifyn newydd ar gael


Yn y rhifyn hwn:

3. Golygyddol
4. Newyddion (Cipolwg ar Gymru)
5. Newyddion (Cipolwg ar y Byd)
6. Diolch o Dad nefol – Gair o’r swyddfa
8. Ystyr y Nadolig – Nathan Munday
10. Gwir Dduw a gwir ddyn: Crist a Chalcedon – Geraint Lloyd
12. Goleuo cyfnod tywyll – Rhun Emlyn
14. Dewch i breseb Bethlehem – Hoff garolau
16. Blwyddyn Newydd Eeyore – Trystan Hallam
18. 2018 a Theomemphus – Emyr James
20. Tad Mamol – Hector Morrison
22. Emyn gwrthigilwr – Alwyn Pritchard
24. A daeth y Gair yn gnawd – Ymateb i’r gyfrol Iddew
26. Teyrnged Mair Jones – Gwen Emyr
29. Pobl y Beibl
29. Gair yn ei le
30. Diwygiad Beddgelert – Pedr ap Llwyd
32. Carol
Rhifyn diwethaf

(Mae rhifyn newydd allan, ond ni fydd yn ymddangos ar y wefan am rai wythnosau)

Eisiau darllen mwy?

Dilynwch y ddolen hon

Talu a Thanysgrifio

Er mwy talu am anfoneb dilynwch y ddolen hon, ac er mwyn tanysgrifio defnyddwich y ddolen hon.