Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Gwasanaethu'r Eglwys

Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru yw’r ‘Cylchgrawn Efengylaidd’. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau a llawer mwy. Mae’r Cylchgrawn yn ymgeisio i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol a thystio i wirionedd Duw yn y Beibl ac ym mywyd ei bobl.

Rhifyn newydd ar gael


Yn y rhifyn hwn:

3. Golygyddol
4. Newyddion (Cipolwg ar Gymru)
6. Newyddion (Cipolwg ar y Byd)
7. Gweddi – Bobi Jones
8. Holi Elin
10. Gwleidyddiaeth a’r Cristion – Geraint Lloyd
12. Cofio Bobi Jones – Dafydd Ifans
14. Gwleidydd o Gristion: William Wilberforce – Huw Roderick
16. Gwleidydd o Gristion: Tim Farron – Rhys Llwyd
17. Pobl y Beibl
18. Gweddïo am arweinwyr doeth – Derrick Adams
19. Gair yn ei le
20. Gobaith y groes mewn byd o boen – Rhiannon Lloyd
22. Saethu yn Vegas – Ymateb gan deulu
24. Dod i adnabod Carwyn a Sarah Graves
26. Eiriolaeth wleidyddol – Mathew Rees
28. Mawredd moroedd Duw – Lowri Emlyn
30. Byw i mi yw Crist a marw sydd elw – Gair o’r swyddfa
32. Map Duw – John Treharne
34. Heresi’r pietist – Bobi Jones
36. Emyn Morgan Llwyd

Rhifyn diwethaf

(Mae rhifyn newydd allan, ond ni fydd yn ymddangos ar y wefan am rai wythnosau)

Eisiau darllen mwy?

Dilynwch y ddolen hon

Talu a Thanysgrifio

Er mwy talu am anfoneb dilynwch y ddolen hon, ac er mwyn tanysgrifio defnyddwich y ddolen hon.