Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Gwasanaethu'r Eglwys

Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru yw’r ‘Cylchgrawn Efengylaidd’. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau a llawer mwy. Mae’r Cylchgrawn yn ymgeisio i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol a thystio i wirionedd Duw yn y Beibl ac ym mywyd ei bobl.

Rhifyn newydd ar gael – Hydref 2018


Yn y rhifyn hwn:

3. Golygyddol
4. Newyddion (Cipolwg ar Gymru)
6. O Gymru i Wlad Thai – Tom a Nerys King
8. Yr Ymgynghoriad – Carwyn Graves
10. Egwyddorion Cyfieithu – Wyn James
12. Gair yn ei le
13. Adroddiad yr Eisteddfod
14. Patrymau Cywrain – Gareth Morgan
16. Cyfieithuy’r Beibl a Beibl.net – Arfon Jones
18. Christmas Evans – Tim Shenton
20. Adolygiadau
21. Gwerth y Beibl
22. Pechodau Parchus – John Richards
24. Pob Eglwys yn Genhadol – Meirion Thomas
26. Anturiaethau Asia – Dyfan Graves
28. Newyddion (Cipolwg ar y Byd)
30. Uffern Evan Roberts – Ieuan Evans

Rhifyn diwethaf

(Mae rhifyn newydd allan, ond ni fydd yn ymddangos ar y wefan am rai wythnosau)

Eisiau darllen mwy?

Dilynwch y ddolen hon

Talu a Thanysgrifio

Er mwy talu am anfoneb dilynwch y ddolen hon, ac er mwyn tanysgrifio defnyddwich y ddolen hon.