Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Gwasanaethu'r Eglwys

Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru yw’r ‘Cylchgrawn Efengylaidd’. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau a llawer mwy. Mae’r Cylchgrawn yn ymgeisio i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol a thystio i wirionedd Duw yn y Beibl ac ym mywyd ei bobl.

Rhifyn newydd ar gael – Gwanwyn 2019

Yn y rhifyn hwn:

3. Golygyddol
4. Y Rhagluniaeth Ddistaw: Cofio Gwynn – E. Wyn James
6. Calonogwch eich Gilydd
8. Holi Dewi Alter
10. Merched Anogaeth – Gwawr Murphy a Gwawr Thomas
12. Gair yn ei le
13. Pwy yw Iesu Grist – John Pritchard
14. Gwynn: Profiad Darpar Weinidog – Emyr James
16. Ymlaen i Affrica – Dyfan Graves
18. Llestri Pridd – Gwynn Williams
20. Plannu’r Efengyl yn Madagasgar – Carwyn Graves
22. Iacháu Calonnau – Gwen Emyr
24. Gwynn: Cofio Gweinidogaeth – Catrin Lewis
26. Adolygiadau
28. Gwynn: Profiad Myfyriwr – Steffan Jones
30. Newyddion (Cipolwg ar Gymru)
31. Newyddion (Cipolwg ar y Byd)

Oherwydd problemau gyda’r cyhoeddi ni chafwyd rhifyn Nadoli 2018

Rhifyn diwethaf (Hydref 2018)

(Mae rhifyn newydd allan, ond ni fydd yn ymddangos ar y wefan am rai wythnosau)

Hydref 2018

Haf 2018

I ddarllen erthyglau unigol cliciwch yma

Gwanwyn 2018

Nadoli 2017

Hydref 2017

Haf 2017

Gwanwyn 2017

Nadolig 2016

Eisiau darllen mwy?

Dilynwch y ddolen hon

Talu a Thanysgrifio

Er mwy talu am anfoneb dilynwch y ddolen hon, ac er mwyn tanysgrifio defnyddwich y ddolen hon.