Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cylchgronau MEC

Mae'r cylchgronau yn feiblaidd, ymarferol, perthnasol ac yn ceisio gwasanaethu Cristnogion yng Nghymru a thu hwnt.

Mae MEC yn cynhyrchu nifer o gylchgrawn rheolaidd.

Mae’r cylchgronau yn feiblaidd, ymarferol, perthnasol ac yn ceisio gwasanaethu Cristnogion yng Nghymru a thu hwnt. Mae gwybodaeth am y cylchgronau ar y tudalenau yma, ac rydym hefyd yn llwytho hen erthyglau ar y wefan ar hyn o bryd sydd ar gael yn yr adran adnoddau.

Y Cylchgrawn Efengylaidd

The Evangelical Magazine

  • Mae’r ‘Evangelical Magazine’ yn gylchgrawn deufisol sydd wedi ei gyhoeddi ers y 50au. Mae’n llawn erthyglau Beiblaidd, ymarferol a pherthnasol sy’n ceisio annog Cristnogion.
  • darllen mwy

Llwybrau

  • Gwefan newydd sy’n llawn adnoddau i helpu ac annog pobl ifanc Cymru.
  • darllen mwy

Holi

  • Cylchgrawn dwyieithog i rannu’r neges Gristnogol.
  • darllen mwy

O dro i dro rydym yn cynhyrchu cylchgronau ar gyfer efengylu. Gellir cael gwybodaeth am y cylchgronau hynny yma.