Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Hafan

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Croeso i Hafan, ym Mryn-y-Groes, Y Bala.

Dyma wythnos o wyliau i oedolion a chyfle i ymlacio, mwynhau cymdeithas ac elwa o weinidogaeth y Gair.

Pryd?

6-11 Mehefin 2022

Pris?

£310 (£35 ychwanegol i warantu ystafell sengl)

Beth fydd yn digwydd?

Dyma wythnos o wyliau a chymdeithas i oedolion ym Mryn-y-groes, y Bala. Bydd Geraint Morse yn agor y Gair bob bore. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau yn yr hwyr a thrip ganol wythnos. Bydd digon o gyfle i sgwrsio a chwerthin dros brydau bwyd blasus.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda phryd o fwyd am 6 yr hwyr nos Lun, ond mae croeso i chi gyrraedd unrhyw bryd yn y prynhawn o 3 o’r gloch ymlaen. Bydd y gwyliau yn dod i ben ar ôl brecwast ar y bore Sadwrn.

Bydd angen cynfasau gwely a thywel arnoch chi (gallwn

ddarparu rhai am gost ychwanegol o £7). Fe wnawn ein gorau i ddarparu ystafell o’ch dewis, ond fyddwn ni ddim yn gallu gwarantu.

Edrychwn ymlaen i fod gyda chi eto.

Gwydion a Catrin

Archebu

Defnyddiwch y ffurflen arlein isod i archebu neu cysylltwch gyda Bryn-y-groes.

Powered by Formstack