Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Hafan

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Croeso i Hafan, ym Mryn-y-Groes, Y Bala.

Dyma wythnos o wyliau i oedolion a chyfle i ymlacio, mwynhau cymdeithas ac elwa o weinidogaeth y Gair.

Bydd Geraint Morse yn arwain yr wythnos ac yn agor y Gair bob bore. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’n gilydd yn yr hwyr a thrip ar y dydd Mercher.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda phryd o fwyd am 6 yr hwyr nos Lun, ond mae croeso i chi gyrraedd unrhywbryd yn y prynhawn. Bydd y tegell ymlaen! Bydd y gwyliau yn dod i ben ar ôl brecwast ar y bore Sadwrn (* sylwer bod diwrnod ychwanegol eleni).

Pryd?

17-22 Mehefin 2019
Dydd Llun-Sadwrn

Mwy o fanylion yn dod yn fuan