Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Hafan

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Croeso i Hafan, ym Mryn-y-Groes, Y Bala.

Dyma wythnos o wyliau i oedolion a chyfle i ymlacio, mwynhau cymdeithas ac elwa o weinidogaeth y Gair.

Bydd Geraint Morse yn arwain yr wythnos ac yn agor y Gair bob bore. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’n gilydd yn yr hwyr a thrip ar y dydd Mercher.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda phryd o fwyd am 6 yr hwyr nos Lun, ond mae croeso i chi gyrraedd unrhywbryd yn y prynhawn. Bydd y tegell ymlaen! Bydd y gwyliau yn dod i ben ar ôl brecwast ar y bore Sadwrn (* sylwer bod diwrnod ychwanegol eleni).

Pryd?

18-23 Mehefin 2018
Dydd Llun-Sadwrn

Cost…

  • Y gost fydd £270 yn cynnwys lluniaeth llawn a thripiau.
  • Os hoffech warantu ystafell sengl bydd cost ychwanegol o £30.
  • Gofynnir am flaendal o £30 y pen gyda’r ffurflen archebu. Gallwch dalu’r gweddill yn ystod yr wythnos.
  • Bydd angen cynfasau gwely a thywelion arnoch chi. (Gallwn ddarparu rhai am gost ychwanegol o £6).
  • Sylwer nad oes lifft i’r llawr cyntaf. Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar y llawr gwaelod – cyntaf i’r felin! Mae rhai ystafelloedd en-suite ar gael eleni ym mloc Tŷ Ddewi.

 

Archebu

Cwblhewch y ffurflen archebu isod, neu lawr lwythwch Ffurflen Archebu Hafan 2018 a’i ddychwelyd i Fryn-y-groes.