Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Hafan

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd flynyddol. Bydd manylion eleni yn ymddangos yn fuan.

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Croeso i Hafan, ym Mryn-y-Groes, Y Bala.

Dyma wythnos o wyliau i oedolion a chyfle i ymlacio, mwynhau cymdeithas ac elwa o weinidogaeth y Gair.

Bydd Geraint Morse yn arwain yr wythnos ac yn agor y Gair bob bore.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda phryd o fwyd am 6 yr hwyr nos Lun, ond mae croeso i chi gyrraedd unrhywbryd yn y prynhawn. Bydd y tegell ymlaen! Bydd y Gwyliau yn dod i ben ar ol brecwast ar y bore Gwener. (Gofynnir i chi fod yn barod i wagio eich ystafell erbyn 10 y bore os gwelwch yn dda).

Pryd?

19-23 Mehefin 2017
Dydd Llun-Gwener

Cost…

  • Y gost fydd £240 yn cynnwys bwyd a thripiau.
  • Os hoffech warantu ystafell sengl bydd cost ychwanegol o £25.
  • Sylwer nad oes lifft i’r llawr cyntaf. Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar y llawr gwaelod – cyntaf i’r felin! Mae rhai ystafelloedd en-suite ar gael eleni ym mloc Ty Ddewi.
  • Gofynnir am flaendal o £25 y pen gyda’r ffurflen archebu. Gallwch da-lu’r gweddill yn ystod yr wythnos.
  • Bydd angen cynfasau gwely arnoch chi. (Gallwn ddarparu rhai am gost ychwanegol o £6).

Taflen

Archebu

Gellir lawrlwytho’r daflen neu lenwi’r ffurflen ar lein – bydd y rhain yn ymddangos yn agosach at y digwyddiad.