Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Dilyn

Digwyddiad Cristnogol i oedolion ifanc

Pryd?

29-30 Mehefin 2018

Lle?

Lleoliad i’w gadarnhau

I bwy?

Oedolion ifanc (16-30 oed)

Prif Siaradwr?

Emyr James

Gyda?

Rhun a Gwawr Murphy a Steffan a Deborah Job

Nod?

Cyfle i Gristnogion ddod at eu gilydd o gwmpas y gair i ystyried sut mae dilyn Iesu heddiw.

Beth fydd yn digwydd?

Nos Wener

 • 7.00 Cyrraedd, bwyd ac ymlacio

Dydd Sadwrn

 • 8.00 Brecwast llawn wedi ei goginio
 • 9.00 Gweddi
 • 10.00 Sesiwn 1 – Yr Eglwys: Cynllun Duw
 • 10.45 Grwpiau trafod
 • 11.30 Coffi a chacenau
 • 12.00 Sesiwn 2 – Yr Eglwys: Ein cartref ni
 • 12.40 Grwpiau Trafod
 • 1.15 Cinio a mynd am dro
 • 2.30 Sesiwn 3 – Yr Eglwys: Yn estyn allan
 • 3.15 Grwpiau Trafod
 • 3.45 Te bach!
 • 4.15 Cyfarfod anffurfiol i fyfyrwyr gyda Elin Bryn

 

Cost?

 • Gwener i Sadwrn (bwyd a llety) – i’w gadarnhau
 • Sadwrn yn unig (bwyd) – i’w gadarnhau

 

Rhiant sy’n archebu i blentyn?

Cynhadledd yw hon sydd wedi ei hanelu at oedolion ifanc (6ed dosbarth, myfyrwyr a’r rhai sydd wedi gadael ysgol). Byddwn yn sicrhau fod y rhai dan 18 oed yn aros mewn ystafelloedd arwahan i rai dros 18. Bydd y grwpiau trafod yn adlewyrchu sefyllfa y person (h.y. myfyrwyr gyda’u gilydd ayyb).