Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Dilyn

Digwyddiad Cristnogol i oedolion ifanc

Nod?

Cyfle i ni ddod at ein gilydd ar gyfer dysgeidiaeth dda a help ymarferol, wrth i ni ddysgu mwy am bwy ydyn ni yng Nghrist, a sut medrwn ni ddilyn Iesu yng Nghymru heddiw.

I bwy?

Oedolion ifanc (16-30 oed)

Pryd?

Manylion y cyfarfod nesaf i’w chadarnhau.

Lle?

 

Prif Siaradwr?

 

Gyda?

 

Beth fydd yn digwydd?

  • 10.00 Cyrraedd a phaned
  • 10.30 Sesiwn 1
  • 11.30 Paned & Thrafod
  • 12.00 Seminar
  • 13.00 Cinio (Digon o amser am gyfeillgarwch a thrafod ayyb!)
  • 15.00 Seminar
  • 16:00 Paned & Thrafod
  • 16.30 Sesiwn 2
  • 17.30 Gorffen

Cost?

Am ddim!

Sut i archebu?

Ymunwch gyda’r ddigwyddiad Facebook, neu ebostiwch swyddfa@mudiad-efengylaidd.org i gadarnhau eich bod am ddod.

Cynhelir gan MEC & UCCF