Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Blwyddyn Newydd Dda

Encil Gristnogol ar ddiwedd gwyliau'r Nadolig

Yn anffodus oherwydd y gwaith ailadeiladu pwysig fydd yn digwydd ym Mryn y Groes dros gyfnod y flwyddyn newydd, ni fyddwn yn rhedeg Blwyddyn Newydd Dda eleni.

Ond edrychwn ymlaen i’ch gweld i gyd yn 2019-2020!

Ymunwch gyda ni ym Mryn-y-groes, dros ddechrau’r flwyddyn newydd am gyfle i ddathlu, i gymdeithasu ac i ymlacio tra’n cael ein bwydo o air Duw.

Gwyliau i bawb o’r eglwys yw ‘Blwyddyn Newydd Dda’ gan fod pobl yn mynychu o 1-80 oed!

Cewch gyfle i ymlacio a gorffwys yn un o rannau harddaf Cymru yn un o ganolfannau preswyl gorau’r wlad!

Mae’r gwyliau yn cynnwys:

  • Cyfarfod boreol
  • Darpariaeth i’r plant
  • Gweithgareddau amrywiol
  • Gemau ac adloniant nosweithiol
  • Bwyd da
  • Cymdeithas a chroeso cynnes