Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Blwyddyn Newydd Dda

Encil Gristnogol ar ddiwedd gwyliau'r Nadolig

Ymunwch gyda ni ym Mryn-y-groes, dros ddechrau’r flwyddyn newydd am gyfle i ddathlu, i gymdeithasu ac i ymlacio tra’n cael ein bwydo o air Duw.

Gwyliau i bawb o’r eglwys yw ‘Blwyddyn Newydd Dda’ gan fod pobl yn mynychu o 1-80 oed!

Cewch gyfle i ymlacio a gorffwys yn un o rannau harddaf Cymru yn un o ganolfannau preswyl gorau’r wlad!

 • Lleoliad – Bryn y Groes, Y Bala
 • Dyddiad – 1 Ionawr (Pryd nos) – 4 Ionawr (amser cinio)
 • Siaradwr – Steffan Job

Mae’r gwyliau yn cynnwys:

 • Cyfarfod boreol
 • Darpariaeth i’r plant
 • Gweithgareddau amrywiol
 • Gemau ac adloniant nosweithiol
 • Bwyd da
 • Cymdeithas a chroeso cynnes

Trefn 2018

 

Dydd Llun

 • 1.00 – Cinio
 • 2.00 – Crefft a Pel-droed
 • 4.00 – Gemau Parti
 • 5.30 – Swper
 • 7.30 – Noson o adloniant

Dydd Mawrth

 • 8.30 – Brecwast
 • 10.30 – Cyfarfod
 • 12.30 – Cinio
 • 2.00 – Neuadd Chwaraeon
 • 3.00 – Nofio (angen talu yn ychwanegol)
 • 5.30 – Swper
 • 7.30 – Noson o adloniant

Dydd Mercher

 • 8.30 – Brecwast
 • 10.30 – Cyfarfod
 • 11.30 – Ceffylau
 • 12.30 – Cinio
 • 2.00 – Mynd am dro/ffilm a pop corn
 • 4.00 – Dawnsio llinell
 • 5.30 – Swper
 • 7.30 – Noson yng ngofal criw Bangor

Dydd Iau

 • 8.30 – Brecwast
 • 10.30 – Cyfarfod
 • 12.00 – Cinio

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda swyddfa’r gogledd.

Prisiau llawn eleni:

Oedolyn – £99
Myfyriwr – £80
Plentyn uwchradd – £55
Plentyn cynradd – £35
Dan 4 oed – am ddim

Er mwyn archebu am ran o’r gwyliau, cysylltwch gyda Steffan Job (steff_job@hotmail.com).

Archebu

Web Form Creator