Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwyliau i oedolion

Seibiant ac adnewyddiad i bobl.

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiadau isod hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu yn ystod y flwyddyn os fydd modd cynnal digwyddiad.

Rydym yn rhedeg nifer o wyliau ac encilion, yn bennaf trwy ein canolfan yn y Bala. Amcan y digwyddiadau yma yw i roi seibiant ac adnewyddiad i bobl. Isod gweler restr i’r digwyddiadau:

Dilyn

 • Digwyddiad Cristnogol i oedolion ifanc

Gwyliau’r Gwanwyn

 • Encil i oedolion drwy gyfrwng y Saesneg
 • Mis Mai
 • Arweinir gan Gwynne a Shirley Evans

Hafan

 • Encil Gristnogol i rai dros 50
 • Mis Mehefin
 • Arweinir gan Geraint Morse

Gwyliau Cerdded

 • Mis Medi
 • Cyfrwng Saesneg
 • John Mann a Mickey Webber

Gwyliau’r Hydref

 • I rai dros 50
 • Cyfrwng Saesneg
 • Mis Medi

Blwyddyn Newydd Dda

 • Encil dros y flwyddyn newydd