Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Hafan

Ychydig ddyddiau o ymlacio, cymdeithas a gweinidogaeth yn y Bala.

Gwyliau Hafan 2023

Cynhelir Hafan eleni ar 12-17 Mehefin. Bydd yn wythnos o wyliau i oedolion a chyfle i ymlacio, mwynhau cymdeithas ac elwa o weinidogaeth y Gair ym Mryn-y-groes, y Bala.

Bydd Geraint Morse yn arwain yr wythnos ac yn agor y Gair bob bore. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’n gilydd yn yr hwyr ac un trip.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda phryd o fwyd am 6 yr hwyr nos Lun, ond mae croeso i chi gyrraedd unrhyw bryd o 3 y prynhawn. Bydd y tegell ymlaen! Bydd y Gwyliau yn dod i ben ar ôl brecwast ar y bore Sadwrn.

Cost – £340 yn cynnwys prydau bwyd a thrip.

Bydd duvet a gobennydd ar bob gwely ond bydd angen i chi ddod â chynfasau gwely a thywelion. (Gallwn ddarparu rhai am gost ychwanegol o £7).

Nid ydym yn gallu gwarantu eich dewis o ystafell – ond fe wnawn ein gorau i blesio pawb.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Bryn-y-groes.