Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Saesneg i Fenywod

Mae’n bleser gennym eich gwahoddd i’r Gynhadledd Flynyddol hon i Fenywod. Cynhelir y gynhadledd yn Saesneg. Byddwn yn cyfarfod ddydd Sadwrn, 11 Mawrth 2023 yn eglwys Libanus, Treforys, Abertawe.

Gweddïwch dros Rebecca Thomas wrth iddi baratoi i siarad gyda ni. Ei thestun fydd ‘Be connected: To Christ, Church and your Community’.

Edrychwn ymlaen at gael bod gyda chi ac i fwynhau cymdeithas gyda’n gilydd – gobeithiwn yn fawr y byddwch yn gallu dod.