Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Telerau ac Amodau Cynhadledd 2021

Archebu:

a. Bydd archebion yn agor ar Ddydd Mercher, 30 Mehefin 2021 am 10yb. Bydd archebion yn cael eu cymryd a’u gweinyddu gan Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth drwy’r wefan hon.

b. Mae angen archebu yn ôl eich aelwyd/aelwyd estynedig.

c. Bydd archebion yn cael eu trin ar sail y cyntaf i’r felin (heblaw pan fydd modd rhoi le i grŵp llai e.e., 2 berson yn lle grŵp o 6 wrth ddilyn rheolau pellhau cymdeithasol).

ch. Byddwch yn derbyn tocyn(nau), a bydd angen dod â rhain i’r cyfarfodydd. Derbynnir fersiynau digidol e.e., ar ffôn. Oherwydd canllawiau Cofid-19, ni fydd mynediad i’r neuadd heb docyn.

Newid archeb neu Ganslo:

a. Os bydd angen newid manylion eich archeb neu ganslo’ch tocynnau, bydd rhaid gwneud hyn trwy Ganolfan y Celfyddydau yn ôl eu telerau ac amodau.

b. Rhoddir ad-daliad llawn os bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo.

Ffilmio/Ffotograffiaeth:

Noder os gwelwch yn dda bydd y cyfarfodydd yn cael eu darlledu’n fyw ar y we ac ar gael i wylio ar ôl y digwyddiad. Mae’n bosib bydd ffilmio a/neu ffotograffiaeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer deunydd hyrwyddo.

Amddiffyn Data:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni yma ym MEC ac fe ddefnyddiwn eich manylion personol dim ond i weinyddu eich cyfrif a darparu adnoddau a gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt. Ni fyddwn yn pasio eich manylion i fudiadau eraill nag yn ei ryddhau i’r cyhoedd.

Canllawiau Cofid-19:

Er mwyn lleihau’r risg a sicrhau diogelwch mynychwyr, staff a gwirfoddolwyr:

a. Rhaid i fynychwyr ddilyn canllawiau’r llywodraeth ynglŷn â Cofid-19 ar adeg y digwyddiad. Bydd y rhain yn cael ei e-bostio i arweinwyr y grwpiau dau ddiwrnod cyn y digwyddiad.

b. Mae MEC yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sy’n dangos symptomau Cofid-19 clir neu’n gwrthod cadw at ganllawiau.