Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Siaradwyr a thestynau’r wythnos

Y prif anerchiadau

Steffan Jones

Yn wreiddiol o Rhydaman, ac wedi cyfnod yng Nghaerdydd ac Aberystwyth, mae Steffan bellach wedi ymgartrefu yn Mhontardawe lle mae’n weinidog ar Eglwys Efengylaidd Mount Elim. Mae’n briod a Cath ac mae ganddynt ddau fab. Bydd Steffan yn arwain ein prif anerchiadau (bore Mawrth – Gwener) ar y thema ‘Fyth, fyth rhyfeddai’ i’r Cariad: Dirgelion ewyllys Duw yn yr ardd.’

Yr wythnos hon fe fyddwn yn camu gyda’r disgyblion i ardd Gethsemane, gan weld cariad ein Gwaredwr a chalon ein ffydd. Daw nifer o themau’r efengyl ynghyd ym mhrofiad Iesu yn yr ardd, ac wrth fyfrio arnynt cawn ddyfnhau ein haddoliad, ffydd a thystiolaeth gyda’n gilydd.

  • Bore Mawrth – Poen a llawenydd y cwpan: Gogoniant ewyllys Duw
  • Bore Mercher – O ofid i heddwch: Esiampl Iesi yn wyneb ing a dioddefaint
  • Bore Iau – Gwahoddiad i berthynas dragwyddol: Cael rhannu ym mherthynas y Tad a’r Mab
  • Bore Gwener – Profiadau Pedr yn yr ardd: Byw i Grist heddiw.

Cyfarfodydd y Nos:

Morgan Britton – mae Morgan yn efengylydd sy’n gweithio i Monmouth Baptist Church. Bydd yn pregethu yn ein cyfarfod nos Lun.

 

 

 

Nathan Munday – mae Nathan yn weinidog yn Eglwys yr Heath Caerdydd. Bydd yn pregethu yn ein cyfarfod nos Fawrth.

 

 

 

John a Bethan Perry – bydd ein cyfarfod nos Fercher yn cael ei arwain gan John a Bethan Perry o Rhydaman. Bydd natur y cyfarfod yn wahanol gan y byddwn yn clywed nifer o hanesion am yr hyn sy’n digwydd mewn ardaloedd gwahanol o Gymru.

 

 

 

Emyr James – Emyr yw gweindiog Eglwys Efengylaidd Cymraeg Caerdydd a bydd yn pregethu yn ein cyfarfod nos Iau.

 

 

 

Meirion Thomas – wedi cyfnod hir yn gweinidogaethu yng Nghasnewydd, mae Meirion wedi ymddeol i ardal Caerdydd. Bydd yn pregethu yn ein cyfarfod nos Wener.

 

 

 

Cyfarfodydd Eraill

Gwydion Lewis fydd yn cadeirio’r wythnos. Wedi deng mlynedd yn rheoli Canolfan Gynadledda Bryn y groes yn y Bala gyda’i wraig, mae Gwydion bellach wedi dychwelyd i Gaerdydd lle mae’n gweithio i’r Eglwys Efengylaidd.

Parry Davies o Gaerfyrddin fydd yn arwain y cyfarfodydd gweddi.

Bydd Steve a Marian Trythall o Chwilog yn arwain seminar ‘Cartref, Calon, a Chariad: adeiladu bywyd teuluol iach’ brynhawn Mawrth.

Bydd Dafydd Job o Fangor yn arwain seminar ‘Dal Y Gwirionedd Mewn Cariad’ ar brynhawn Iau.