Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhaglen yr wythnos a gwybodaeth ymarferol

Gwybodaeth Ymarferol

 • Parcio: I’r rhai fydd angen cludiant at ddrws y ganolfan neu sy’n teithio i’r gynhadledd o’r tu allan – mae rhai mannau parcio y tu allan i’r ganolfan (gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio’r mannau yma dim ond os byddwch angen). Yn ogystal â’r maes parcio talu ac arddangos, bydd modd defnyddio meysydd parcio’r coleg (bydd angen permit a fydd ar gael o’r bwrdd croesawu yn y brif ystafell gyfarfod).
 • Cyfieithu/Translation: Translation to English will be available in all main meetings – please sit in the translation area to ensure the best possible sound quality from the headsets.
 • I rieni a phlant bach: Bydd tegannau ar gyfer y plant ar gael yn ystafell MedRus 1 gyda sain o’r brif ystafell yn ystod pob un o’r prif gyfarfodydd.
 • Bwyta ar gampws y Coleg: Mae dau gaffi/bwyty o safon ar gampws y coleg at ddefnydd y cynadleddwyr:
  1) Ffreutyr Medrus (8yb-4yh) – Bwyty o safon sydd yn rhan o ganolfan MedRus. Lle hyfryd i gael paned neu ginio.
  2) Caffi’r Neuadd Fawr – O fewn tafliad carreg i MedRus. Caffi yn cynnig prydau ysgafn, paneidiau ac ambell i gacen flasus!
 • Nid oes angen cofrestru o flaen llaw eleni. Bydd modd cyfrannu tuag at gostau’r gynhadledd trwy roddion yn ystod yr wythnos.

 

Rhaglen yr Wythnos

Dydd Llun

 • 19:00 – Cyfarfod Nos (Morgan Britton)
 • 20:30 – Cyfarfod Gweddi
 • 20:45 – Welsh Awakenings 1 (cyfle i wylio rhan 1 o’r ffilm)
 • 21:00 – Gweithgareddau’r hwyr

Dydd Mawrth

 • 9.30 – Cyfarfod Gweddi (Parry Davies)
 • 10:50 – Gwaith Plant
 • 11:00 – Anerchiad Bore: Poen a llawenydd y cwpan: Gogoniant ewyllys Duw (Steffan Jones)
 • 14:00 – ‘Cartref, Calon, a Chariad: adeiladu bywyd teuluol iach’ – Seminar (Steve a Marian Trythall)
 • 15:00 – Gweithgareddau Cymdeithasol
 • 19:00 – Cyfarfod Nos (Nathan Munday)
 • 20:30 – Cyfarfod Gweddi
 • 20:45 – Welsh Awakenings 2 (cyfle i wylio rhan 2 o’r ffilm)
 • 21:00 – Gweithgareddau’r hwyr

Dydd Mercher

 • 9.30 – Cyfarfod Gweddi (Parry Davies)
 • 10:50 – Gwaith Plant
 • 11:00 – Anerchiad Bore: O ofid i heddwch: Esiampl Iesi yn wyneb ing a dioddefaint (Steffan Jones)
 • 14:00 – Gweithgareddau Cymdeithasol
 • 17:30 – Bwyd gyda’n gilydd
 • 19:00 – Cyfarfod Nos (John a Bethan Perry)
 • 20:30 – Cyfarfod Gweddi
 • 20:45 – Welsh Awakenings 3 (cyfle i wylio rhan 3 o’r ffilm)
 • 21:00 – Gweithgareddau’r hwyr

Dydd Iau

 • 9.30 – Cyfarfod Gweddi (Parry Davies)
 • 10:50 – Gwaith Plant
 • 11:00 – Anerchiad Bore: Gwahoddiad i berthynas dragwyddol: Cael rhannu ym mherthynas y Tad a’r Mab (Steffan Jones)
 • 14:00 – ‘Dal Y Gwirionedd Mewn Cariad’ – Seminar (Dafydd Job)
 • 14:00 – Gweithgareddau Cymdeithasol
 • 19:00 – Cyfarfod Nos (Emyr James)
 • 20:30 – Cyfarfod Gweddi
 • 20:45 – Welsh Awakenings 4 (cyfle i wylio rhan 4 o’r ffilm)
 • 21:00 – Gweithgareddau’r hwyr

Dydd Gwener

 • 9.30 – Cyfarfod Gweddi (Parry Davies)
 • 10:50 – Gwaith Plant
 • 11:00 – Anerchiad Bore: Profiadau Pedr yn yr ardd: Byw i Grist heddiw (Steffan Jones)
 • 14:00 – Gweithgareddau Cymdeithasol
 • 19:00 – Cyfarfod Nos (Meirion Thomas)
 • 20:30 – Cyfarfod Gweddi