Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Recordiau'r Gynhadledd

Gwrando ar bregethau o gynadleddau'r gorffennol

Bob blwyddyn rydym yn rhoi’r cynnig i chi brynnu recordiau’r gynhadledd.

Gellir archebu’r rhain drwy glicio’r ddolen yma

Beth am wrando ar rai o bregethau o gynadleddau a fu?

Isod ceir ambell i enghraifft, ond ewch draw i adran adnoddau er mwyn cael mwy o opsiynau.

Derrick Adams – Teyrnas Dduw 1, Cynhadledd 2010

Gwynn Williams – Croes fy Arglwydd, Cynhadledd 2006