Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Llety a lleoliad

Aberystwyth yw cartref y gynhadledd ers blynyddoedd bellach ac unwaith eto eleni bydd y prif gyfarfodydd yn digwydd yng nghanolfan MedRus yn y brifysgol. Mae’r ganolfan yn fodern a chyfforddus gyda bwyty o safon sy’n gweini prydau bwyd, diodydd a chacenau drwy’r dydd.

O fewn tafliad carreg i gampws y brifysgol  mae’r dref sy’n gartref i nifer o siopau, caffis ac i’r traeth. Does unman gwell na prom Aberystwyth pan fo’r haul yn tywynnu a’r cyfle i fynd am dro a mwynhau harddwch bae Ceredigion.

I’r rhai sy’n teimlo’n fwy anturus mae nifer o opsiynau gwahanol gan gynnwys mynd  ar lwybr beicio’r Rheidol neu gerdded i fyny ‘Consitution Hill’!

Beth bynnag eich diddordeb, mae digon i’w wneud yn Aberystwyth.

Canolfan Gynadledda MedRus

Mae’r ganolfan yn rhan o gampws hardd Prifysgol Aberystwyth. Yn rhan o’r ganolfan mae caffi sy’n gwerthu bwyd o safon am bris rhesymol iawn, ac mae mynediad i’r anabl i bob rhan o’r ganolfan.

Cyfeiriad yma

Parcio

I’r rhai fydd angen cludiant at ddrws y ganolfan neu sy’n teithio i’r gynhadledd o’r tu allan – mae rhai mannau parcio y tu allan i’r ganolfan. Yn ogystal â’r maes parcio talu ac arddangos, bydd modd defnyddio meysydd parcio’r coleg.

Gan fod Aberystwyth yn fan lle mae gymaint yn dod ar eu gwyliau, yna mae digon o opsiynau ar gyfer lletya. Beth bynnag yw eich anghenion, fe fydd rhywbeth ar eich cyfer. Mae mynychwyr y gynhadledd yn aros mewn nifer o fannau gwahanol, ond efallai mai’r opsiynau isod yw’r lle gorau i gychwyn ystyried pa lety i’w ddewis!

Neuaddau’r Brifysgol

Ceir dewis amrywiol o ystafelloedd o fewn campws y brifysgol. Mae’r ystafelloedd yn fodern ac yn hwylus ar gyfer y gynhadledd. Cysylltwch gyda swyddfa y brifysgol am fwy o wybodaeth.

 

Gwersylla

Mae nifer o’r rhai sy’n mynychu’r gynhadledd yn gwersylla gyda’i gilydd ym mharc carafanau a gwersylla Midfield. Y flwyddyn ddiwethaf roedd llawer o deuluoedd yno – gan rannu lifftiau a chymdeithas drwy’r wythnos! Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’r swyddfa sy’n cydlynu’r trefniadau.

 

Gwesty

Mae criw o’r gynhadledd hefyd yn aros mewn gwestai o gwmpas Aberystwyth. Mae dau westai arbennig lle y mae pobl o’r gynhadledd yn aros sef Gwesty’r Marine a Llety Parc.