Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Llety

Mae digon o opsiynau ar gyfer lletya!

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd flynyddol. Bydd manylion eleni yn ymddangos yn fuan.

 

Gan fod Aberystwyth yn fan lle mae gymaint yn dod ar eu gwyliau, yna mae digon o opsiynau ar gyfer lletya. Beth bynnag yw eich anghenion, fe fydd rhywbeth ar eich cyfer. Mae mynychwyr y gynhadledd yn aros mewn nifer o fannau gwahanol, ond efallai mai’r opsiynau isod yw’r lle gorau i gychwyn ystyried pa lety i’w ddewis!

Neuaddau’r Brifysgol

Neuadd Rosser yw llety hunanarlwyo’r gynhadledd  sydd dafliad carreg o ganolfan MedRus.
Cynigir ystafell sengl en-suite i bawb o fewn fflat i wyth. Mae’r fflatiau yn fodern a chyfforddus gydag un gegin/ystafell gyfarfod ym mhob fflat. Mae digon o fflatiau ar y llawr gwaelod i rai sydd angen mynediad i’r anabl. Cynigir prisiau gostyngol i blant, a chaiff plant dan 5 aros gyda’u rhieni am ddim.

Mae’r fflatiau yn gyfle gwych i gymdeithasu gan fod ystafell gyfarfod a chegin ym mhob fflat.

I’r rhai sydd eisiau seibiant o goginio mae bwyty Tamed Da a bwyty y neuadd fawr o fewn tafliad carreg i’r fflatiau.

Prisau 2017

Pris y noson:

  • Oedolyn – £32
  • Myfyriwr – £30
  • Plentyn – £28
  • Plentyn o dan 5 yn rhannu gyda rhiant – am ddim

Cynnig Arbennig (5 noson):

  • Oedolyn – £145
  • Myfyriwr – £140
  • Plentyn – £135

 

I archebu cliciwch yma

Opsiynau eraill

Gwersylla

Mae nifer o’r rhai sy’n mynychu’r gynhadledd yn gwersylla gyda’i gilydd ym mharc carafanau a gwersylla Midfield. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’r swyddfa sy’n cydlynu’r trefniadau. yma

Gwesty

Mae criw o’r gynhadledd hefyd yn aros mewn gwestai o gwmpas Aberystwyth. Mae dau westai arbennig lle y mae pobl o’r gynhadledd yn aros sef  y Marine a Llety Parc.