Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwersyll yr Ifanc

Trac arbennig y Gynhadledd i ieuenctid

Gwersyll yr Ifanc yw trac arbennig y gynhadledd ar gyfer ieuenctid.

Yn anffodus, nid ydym yn cynnig llety ar gyfer ieuenctid eleni.

Rydym yn cynnig y gweithgareddau canlynol eleni:

9.30 – Cyfarfod bore. Cyfle i ieuenctid ddod at eu gilydd am baned, brecwast ac astudiaeth.

13.00 – Gweithgareddau prynhawn. Yn ddibynol ar y tywydd gan gynnwys.

21.00 – Cyfarfod yr Hwyr. Cyfle i ymlacio a holi cwestiynau.