Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwaith Plant ac Ieuenctid

I Blant oed Cynradd

Gemau, dysgu am y Beibl, Canu, Dysgu Adnod! Bydd clwb plant yn rhedeg yn ystod y cyfarfodydd bore mewn ystafelloedd cyfagos. Gofynnwn i chi gofrestru eich plant o 10:40-10:50 fel ein bod yn medru cychwyn ar amser.

Am fyw o fanylion am ein polisi diogelu ayyb gweler ein tudalen ddiogelu

Gwersyll yr Ifanc

Ydi mae’n nol! Rydym yn cynnig llety, brecwast a brechdanau nos i bobl ifanc 13-18 yn neuaddau’r Brifysgol. Y gost fydd £150, a bydd mwy o wybodaeth yn dilyn yn fuan.