Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cofrestru

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

Bydd manylion 2020 yn ymddangos yn y Gwanwyn. Dyma drefn 2019 er eich gwybodaeth.

 

Tâl cofrestru

Nid yw’r tâl cofrestru yn orfodol ar gyfer mynychu’r Gynhadledd. Mae rhyddid ar bob unigolyn i gyfrannu gymaint ag y gall (nid ydym am i neb beidio dod i’r gynhadledd o ganlyniad i amgylchiadau sy’n golygu nad yw’n bosib talu’r gost lawn). Mae’r gost gofrestru yn adlewyrchiad o’r hyn a fydd yn cael ei wario ar gostau’r gynhadledd. Cynigir y costau canlynol ac mae modd ychwanegu rhodd gymorth:

  • Cynhadledd Gyfan – £40 y pen, £25 myfyriwr, £15 plentyn
  • Cost y dydd – £15 y pen, £10 myfyriwr, £5 plentyn

Gellir talu’r costau yma naill ai isod (bydd ffurflen yn ymddangos yn y Gwanwyn), drwy’r post (gyrru i Swyddfa’r Gogledd), neu yn y gynhadledd ei hunan.

Cyfieithu

Mae’r gynhadledd o fewn cyrraedd i nifer eang o Gristnogion gan fod cyfieithu ar y pryd i Saesneg ar gael ym mhob un o’r prif gyfarfodydd.