Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cofrestru

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

Tâl cofrestru

Nid yw’r tâl cofrestru yn orfodol ar gyfer mynychu’r Gynhadledd. Mae rhyddid ar bob unigolyn i gyfrannu gymaint ag y gall (nid ydym am i neb beidio dod i’r gynhadledd o ganlyniad i amgylchiadau sy’n golygu nad yw’n bosib talu’r gost lawn). Mae’r gost gofrestru yn adlewyrchiad o’r hyn a fydd yn cael ei wario ar gostau’r gynhadledd. (Cynigir y costau canlynol ac mae modd ychwanegu rhodd gymorth eleni):

  • Cynhadledd Gyfan – £35 y pen, £25 myfyriwr, £15 plentyn
  • Cost y dydd – £12 y pen, £9 myfyriwr, £5 plentyn

Gellir talu’r costau yma naill ai isod, drwy’r post (gyrru i Swyddfa’r Gogledd), neu yn y gynhadledd ei hunan.

Powered by Formstack