Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awr i Blant

Yn fyw!

Awr i Blant!

Yn fyw yn y Gynhadledd eleni!

Ymunwch gyda Lois, Bedwyr a ffrindiau i ganu, cymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau, ac i ddysgu mwy am neges y Beibl.

Cyfarfod y tu allan.

Pryd?

Dydd Mawrth 17 a Dydd Mercher 18 o Awst, 2-3 o’r gloch y prynhawn. 

Lleoliad?

Bydd y cyfarfodydd yn digwydd yn fyw ar gaeau chwarae Pantycelyn (Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, SY23 3AR). Wrth droi i mewn i’r prif gampws, ewch ar hyd y lon syth a dilyn yr arwyddion i’r ganolfan chwaraeon drwy droi i’r dde mewn tua 400m. Dilynwch y ffordd heibio’r ganolfan i’r maes parcio ar y pen ac edrychwch allan am y baneri croesawu!

Gofal?

Rydym yn gofyn os gwelwch yn dda i rieni aros ar safle Awr i Blant i ofalu am eich plant/plentyn yn ystod y digwyddiad.

Cofrestru?

I gofrestru eich plentyn/plant, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.