Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

Dyddiad Cynhadledd 2018

20-24 Awst, Aberystwyth.

Dyma fanylion llynedd i roi syniad i chi o’r strwythur a beth i ddisgwyl yn y gynhadledd flynyddol. Bydd manylion eleni yn ymddangos yn fuan.

Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol.

Taflen Cynhadledd 2017

Beth am ddod i’r gynhadledd yn Aberystwyth fel rhan o’ch gwyliau eleni?

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni!

Manylion 2017 yn fras…

  • Dydd Llun i Ddydd Gwener,
  • 21-25 Awst, 2017
  • Canolfan Gynadledda MedRus, Aberystwyth
  • Prif Siaradwr: Emyr James
  • Siaradwyr eraill – Geraint Morse, Arfon Jones, John Derek Rees, Gwynn Williams a Gwyon Jenkins
  • Cyfieithu – Mae’r gynhadledd o fewn cyrraedd i nifer eang o Gristnogion gan fod cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob un o’r prif gyfarfodydd.

Pam dod i’r Gynhadledd?

Bendith sy’n parhau
Canolbwynt y gynhadledd yw’r cyfarfodydd lle y cawn gyfle i addoli a cheisio Duw gyda’n gilydd ac i ddysgu wrth i ni wrando ar y pregethu beiblaidd. Mae’r wythnos yn fendith yng ngwir ystyr y gair, bendith sy’n parhau drwy gydol y flwyddyn wrth i bobl ddychwelyd gartref wedi eu harfogi a’u tanio i ddyfalbarhau yn y bywyd Cristnogol.

Cymdeithas
Mae’r gynhadledd yn gyfle i gyfarfod â Christnogion eraill o bob rhan o Gymru (a thu hwnt). Yn ogystal â chyd addoli gydag eraill, mae digon o gyfle i rannu a chwrdd â ffrindiau hen a newydd.

Amser i ymlacio
Lle i gael eich adnewyddu yn ysbrydol a chorfforol yw’r gynhadledd. Er bod y rhaglen yn gynhwysfawr, mae digon o gyfle i ymlacio a meddwl dros yr anerchiadau, yn un o ardaloedd prydfertha’r byd!

Ceisio Duw
Mae’r gynhadledd yn gyfle i ymdawelu a cheisio’r Arglwydd yn bersonol. Bob blwyddyn tystia gymaint i’r ffordd y mae’r Arglwydd wedi agosáu atynt yn ystod wythnos y gynhadledd wrth iddynt roi amser i’w geisio.

Gobeithio y bydd y tudalenau yma yn rhoi’r holl wybodaeth yr ydych ei angen ar gyfer y gynhadledd. Ond cofiwch gysylltu gyda’r swyddfa os am fwy o wybodaeth.

Dolenni sydyn

 

Eisiau gwrando ar gynadleddau’r gorffennol? Cliciwch yma