Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

17-18 Awst, Aberystwyth

Os Duw a’i myn byddwn yn cyfarfod yn Aberystwyth ar gyfer Cynhadledd 2022. John Treharne fydd ein prif siaradwr a’r dyddiadau yw 15-19 Awst, 2022.

Diolchwn i Dduw am gael cyfarfod gyda’n gilydd yr haf hwn, yn Y Gynhadledd, i addoli Duw gan wrando ar ei air dros ddau ddiwrnod yn Aberystwyth.

Canolbwynt y gynhadledd oedd y prif gyfarfodydd lle y cawsom gyfle i addoli a cheisio Duw gyda’n gilydd ac i ddysgu wrth i ni wrando ar y pregethu. Derrick Adams oedd yn ein hanerch eleni ar y testun ‘Llawenydd’, a gellir gwylio neu gwrando ar yr anerchiadau drwy ddilyn y dolenni isod.

  • Anerchiad 1: Lle llawenydd a thristwch yn y bywyd Cristnogol – yma
  • Anerchiad 2: Llawenydd fel ffrwyth yr Ysbryd Glân – yma
  • Anerchiad 3: Llawenydd Iesu Grist (rhan 1) – yma
  • Anerchiad 4: Llawenydd Iesu Grist (rhan 2) – yma

 

Cliciwch yma ar gyfer Taflenni Plant a Ieuenctid/Oedolion

Sianel YouTube y Mudiad – gweler yma.