Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

Gras o gylch y Gair

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gynhadledd eleni. Peidiwch a phoeni os na gawsoch gyfle i wrando a gwylio – mae’r holl gyfarfodydd ar gael yma.

Pob bendith

Gwarndo a Gwylio ar gyfarfodydd y Gynhadledd – yma