Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

Gras o gylch y Gair i deulu'r Eglwys

Croeso Cynnes

Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol.

Beth well nac ymuno gyda Christnogion eraill o bob rhan o Gymru am wyliau, cyfle i gymdeithasu ac yn fwy pwysig na dim arall – ceisio’r Arglwydd?

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni!

Ymunwch gyda ni wrth i ni geisio a derbyn gras o gylch y Gair.

Manylion 2019 yn fras hyd yma!

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener
 • 19-23 Awst, 2019
 • Canolfan Gynadledda MedRus, Aberystwyth
 • Prif Siaradwr: Trystan Hallam
 • Siaradwyr eraill wedi cadarnhau: Mark Thomas (Nos Lun), John Pritchard (Nos Fawrth), John Treharne (Nos Iau), Steffan Jones (Nos Wener)
 • Cyfieithu – Mae’r gynhadledd o fewn cyrraedd i nifer eang o Gristnogion gan fod cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob un o’r prif gyfarfodydd.

Pam dod i’r Gynhadledd?

 • Bendith sy’n parhau
  Canolbwynt y gynhadledd yw’r cyfarfodydd lle y cawn gyfle i addoli a cheisio Duw gyda’n gilydd ac i ddysgu wrth i ni wrando ar y pregethu beiblaidd. Mae’r wythnos yn fendith yng ngwir ystyr y gair, bendith sy’n parhau drwy gydol y flwyddyn wrth i bobl ddychwelyd gartref wedi eu harfogi a’u tanio i ddyfalbarhau yn y bywyd Cristnogol.
 • Cymdeithas
  Mae’r gynhadledd yn gyfle i gyfarfod â Christnogion eraill o bob rhan o Gymru (a thu hwnt). Yn ogystal â chyd addoli gydag eraill, mae digon o gyfle i rannu a chwrdd â ffrindiau hen a newydd.
 • Amser i ymlacio
  Lle i gael eich adnewyddu yn ysbrydol a chorfforol yw’r gynhadledd. Er bod y rhaglen yn gynhwysfawr, mae digon o gyfle i ymlacio a meddwl dros yr anerchiadau, yn un o ardaloedd prydfertha’r byd!
 • Ceisio Duw
  Mae’r gynhadledd yn gyfle i ymdawelu a cheisio’r Arglwydd yn bersonol. Bob blwyddyn tystia gymaint i’r ffordd y mae’r Arglwydd wedi agosáu atynt yn ystod wythnos y gynhadledd wrth iddynt roi amser i’w geisio.

Gobeithio y bydd y tudalenau yma yn rhoi’r holl wybodaeth yr ydych ei angen ar gyfer y gynhadledd. Ond cofiwch gysylltu gyda’r swyddfa os am fwy o wybodaeth.

Dolenni sydyn

 

Eisiau gwrando ar gynadleddau’r gorffennol?

Cliciwch yma am ddewis o gynadleddau gan gynnwys Cynhadledd 2017 a 2018