Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

Gras o gylch y Gair

Go brin y byddai unrhywun wedi rhagweld beth fyddai’r sefyllfa ar gyfer Cynhadledd 2020 wrth i ni ffarwelio gyda’n gilydd ar nos Wener olaf Cynhadledd y llynedd! Mae hi wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn ac mi fyddwn ni’n sicr yn methu’r gymdeithas o fod gyda’n gilydd eleni yn Aberystwyth. Ond rydym yn gwybod fod Duw yn rheoli ac felly rydym yn medru gorffwys yn ei gynlluniau perffaith, gan ryfeddu at y drysau sydd wedi eu hagor ganddo. Eleni, byddwn yn parhau i roi’r pwyslais ar geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd drwy weddi, drwy blygu o dan ddysgeidiaeth y Beibl, trwy bregethu’r gair a thrwy rannu’r efengyl yn ddisgwylgar.

Felly croeso i drefniadau Gynhadledd Bywyd 2020!

Gan fod y Gynhadledd eleni ar gael i lawer mwy o ffrindiau a chyd-gymry, rydym wedi rhoi gwedd wahanol ar bethau gan benderfynu edrych yn fanylach ar fywyd, wedi’r cyfan dyna sydd yn hanfodol i bawb. Fel y dywedodd Iesu “Pa les i berson ennill yr holl fyd, ond colli ei fywyd ei hun?” Bydd croeso mawr i bawb i ymuno ar lein ac am ddim.

Dydd Sul

 • Nos Sul am 6 yr hwyr – Oedfa agoriadol yng ngofal Dafydd Job (Capel y Ffynnon, Bangor) a Dewi Tudur (Eglwys Efengylaidd Ardudwy).

Bob dydd (Llun-Mercher)

 • 8.30 – Clwb Plant yng ngofal Lois Adams a Bedwyr Lewis. Cyfle i ddysgu mwy am Iesu drwy storiâu, gweithgareddau a chanu. Yn arbennig i blant oed cynradd.
 • 9.00 – Cyfarfod Gweddi ar Zoom. Cyfle i alw ar yr Arglwydd gyda’n gilydd o bob rhan o Gymru.
 • 4.00 – Llwybrau. Bydd Emyr James yn arwain astudiaeth Feiblaidd ar lythyr Effesiaid (yn seiliedig ar ei lyfr newydd) i bobl ifanc oed uwchradd.
 • 7.15 – Oedfa dan arweiniad Rhun a Lowri Emlyn gydag eitemau amrywiol, cyfweliadau a sgwrs gan: Aron Treharne (Penuel, Caerfyrddin) – Nos Lun, Steffan Jones (Mount Elim, Pontardawe) – Nos Fawrth, John Treharne (Tabernacl, Llwynhendy) – Nos Fercher.
  8.30 – Darganfod mwy. Cyfarfod anffurfiol a rhyngweithiol yng ngofal Rhun Myrffi ac Elin Bryn gyda gwesteion arbennig a chyfle i ofyn cwestiynau.

Gwrando, Gwylio a Chymryd rhan:

 • Gellir gwylio pob oedfa, cyfarfod, clwb plant a chyfarfod Llwybrau yn fyw neu ar alw ar ein sianel YouTube.
 • Gellir gwylio pob oedfa, cyfarfod, clwb plant a chyfarfod Llwybrau yn fyw neu ar alw ar ein gwefan.
 • Gellir gwylio pob oedfa, cyfarfod, clwb plant a chyfarfod Llwybrau yn fyw ar ein tudalen Facebook.
 • Gellir gwrando ar bob oedfa ar ein llinell ffon – 01248 663 881.
 • Bydd angen cofrestru ar gyfer ein cyfarfodydd gweddi drwy’r wefan er mwyn derbyn y manylion ar gyfer y cyfarfod Zoom. (yn agor 10fed o Awst)

Yn olaf, plîs gweddïwch dros y gynhadledd. Rydym yn ymwybodol iawn o’n hangen ni yn bersonol am yr Arglwydd, a hefyd yn ymwybodol o’r cyfle sydd gennym eleni i gyrraedd eraill gyda neges ryfeddol yr efengyl. Gweddïwn ar i Dduw symud mewn ffordd arbennig iawn.