Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

17-18 Awst, Aberystwyth

Cynhadledd Cymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru

16-19 Awst 2022, Aberystwyth

Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol.

Beth well nac ymuno gyda Christnogion eraill o bob rhan o Gymru am wyliau, cyfle i gymdeithasu ac yn fwy pwysig na dim arall – ceisio’r Arglwydd?

Os ydych chi’n dod ar eich pen eich hunan, yn deulu neu’n rhan o grŵp, a beth bynnag yw eich cefndir enwadol neu eglwysig, bydd croeso cynnes i chi yn Aberystwyth eleni!

Ymunwch gyda ni wrth i ni geisio a derbyn gras o gylch y Gair.

Amserlen yr Wythnos

Nos Fawrth

  • 7.00 Cyfarfod cyntaf y Gynhadledd: Dewi Tudur

Dydd Mercher

  • 11.00 Anerchiad 1: John Treharne
  • 1.30 Awr i Blant
  • 3.00 Anerchiad 2: John Treharne

Dydd Iau

  • 11.00 Anerchiad 3: John Treharne
  • 1.30 Awr i Blant
  • 3.00 Anerchiad 4: John Treharne

Dydd Gwener

  • 11.00 Cyfarfod i gloi: Jonathan Thomas
  • 1.30 Awr i Blant

 

Gweithgareddau

Awr i Blant
Ymunwch gyda Bedwyr, Lois a’r criw am lwyth o hwyl, sbri a dysgu am Iesu.

Ieuenctid
Mae darpariaeth i’r ieuenctid gan gynnwys cyfle i gyfarfod bob dydd i drafod yr hyn maent yn ei glywed yn y prif gyfarfodydd.

Cyfieithu
Mae’r gynhadledd o fewn cyrraedd i nifer eang o Gristnogion gan fod cyfieithu ar y pryd i Saesneg ar gael ym mhob un o’r prif gyfarfodydd.

Cymdeithasu
Un o’r pethau braf am y gynhadledd yw’r cyfle i gymdeithasu gyda Christnogion eraill. Bydd digon o gyfleoedd i wneud eleni drwy gyfarfodydd ychwanegol a thrwy’r amseroedd rhydd yn y prynhawn o gwmpas gampws y brifysgol ac yn y dref.

Llety

Gan fod Aberystwyth yn fan lle mae gymaint yn dod ar eu gwyliau, mae yna ddigon o opsiynau ar gyfer lletya. Beth bynnag yw eich anghenion bydd rhywbeth ar eich cyfer. Mae mynychwyr y gynhadledd yn aros mewn nifer o fannau gwahanol: gwestai, gwersylla neu yn y Brifysgol.

Tal Cofrestru

Nid yw’r tâl cofrestru yn orfodol ar gyfer mynychu’r Gynhadledd. Mae rhyddid ar bob unigolyn i gyfrannu gymaint ag y gall, a gellir gwneud hyn o flaen llaw
ar y wefan neu yn y gynhadledd ei hunan