Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gymraeg Aberystwyth

Gras o gylch y Gair

O ganlyniad i’r sefyllfa gyda Cofid-19, cynhaliwyd y gynhadledd ar-lein llynedd. Mi fydd manylion ar gyfer Cynhadledd 2021 yn dilyn yn fuan.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gynhadledd arlein yn 2020. Mae’r holl gyfarfodydd ar gael ar ein sianel YouTube neu yn ein hadran adnoddau.

Pob bendith.