Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Galon a'r Gwaith

Cyfle i weddïo, i dderbyn hyfforddiant a pharatoi tuag at weithgareddau'r haf

WEDI EI OHIRIO

 

Y Galon a’r Gwaith 2018

23-24 Mawrth, Bryn-y-groes

Beth yw nod y digwyddiad?

 • Rhoi cyfle i Gristnogion ddod at ei gilydd i weddïo a galw ar enw Duw gan geisio Ei fendith
 • Rhoi hyfforddiant i Gristnogion ym meysydd gwaith ieuenctid a gwaith efengylu
 • Rhoi cyfle i Gristnogion drafod ac ymateb i’r sefyllfa yr ydym ynddi yng Nghymru
 • Rhoi cyfle i dimoedd gwersylloedd 2018 ddod at ei gilydd

Beth fydd yn digwydd?

Bydd digon o amser i weddïo, rhannu, trafod a dysgu. Mae pobl yn dod am y gynhadledd gyfan neu am y Sadwrn yn unig. Gweler y rhaglen am fwy o wybodaeth.

Nos Wener

 • 8.00 – Cyrraedd a Swper
 • 9.30 – Astudiaeth a Gweddi

Dydd Sadwrn

 • 8.00 – Brecwast
 • 9.00 – Gweddi
 • 9.45 – Pregeth – Gwydion Lewis
 • 10.45 – Paned
 • 11.15 – Seminar – Pwy ydan ni? (Ben Nuss)
 • 11.15 – Gweddi
 • 12.30 – Cinio
 • 1.45 – Seminarau – Arwain Astudiaeth (Steffan Jones)
 • 3.00 – Cyfarfod timau

 

Pwy sy’n cael dod?

Mae’r penwythnos yn agored i unrhywun – does dim rhaid i chi fod yn rhan o dîm gwersylloedd neu waith efengylu MEC i fynychu’r digwyddiad. Bydd croeso cynnes i bawb!

Y gost?

Rydym yn gofyn am gyfraniad (gweler isod) i helpu gyda chostau, ond os nad ydych gyda’r modd i fedru talu, yna plîs peidiwch â phoeni – dewch draw, ac fe fydd croeso i chi.

Rydym yn awgrymu y cyfraniadau canlynol:

 • Cynhadledd gyfan £30
 • Cynhadledd gyfan myfyriwr £25
 • Dydd Sadwrn yn unig (gan gynnwys cinio) £10

Mae croeso i chi ddod a theulu gyda chi i’r digwyddiad, ond rydym yn disgwyl cyfraniad am lety a/neu bwyd.

Archebu

Online Form Generator