Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynadleddau eraill

Cefnogi, hyfforddi ac annog Cristnogion

Er mai’r gynhadledd yn Aberystwyth yw ein prif gynhadledd, rydym yn trefnu cynadleddau eraill o dro i dro. Mae’r cynadleddau yma yn aml yn delio gyda materion arbennig gyda’r nod o hyfforddi a helpu Cristnogion i weinidogaethu yng Nghymru heddiw.

Cynadleddau eraill:

Y Galon a’r gwaith

  • 23-34 Mawrth 2018
  • Bryn-y-groes
  • Cynhadledd i annog a hyfforddi yn arbennig ym maesydd gwaith ieuenctid ac efengylu
  • Mwy o wybodaeth