Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

  • Defosiwn Dyddiol MEC - 30 Mai 2020 Yn olaf, ymgryfhewch yn yr Arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Effesiaid 6:10 De… https://t.co/0ogUOhaj9p19 awr yn ôl

  • Defosiwn Dyddiol MEC Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfodo… https://t.co/w2ELdJUTd92 diwrnod yn ôl

  • Defosiwn Dyddiol MEC - 28 Mai 2020 Gan fod gennym, felly, Archoffeiriad mawr sydd wedi mynd i’r nefoedd, sef Iesu,… https://t.co/T8m46t1Tpe3 diwrnod yn ôl

  • Defosiwn Dyddiol Gwyn ei fyd y sawl nad yw’n dilyn cyngor y drygionus nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid nac yn… https://t.co/izWCD67b0z4 diwrnod yn ôl

  • Defosiwn Dyddiol MEC - 26 Mai 2020 Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd y… https://t.co/Btcx1s4kj85 diwrnod yn ôl