Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gwragedd Gweinidogion

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, ac er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth, rydym wedi gohirio/canslo’r digwyddiad hwn. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ddosbarthu dros y dyddiau nesaf. Os ydych wedi archebu byddwn yn cysylltu gyda chi yn fuan iawn gyda manylion pellach.

 

Cynhadledd Gwragedd Gweinidogion

Pryd? 24-25 Ebrill 2020

Ble? Bryn y Groes, Y Bala

Siaradwyr? Ann Benton

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y dudalen Saesneg drwy glicio ar y ddolen Saesneg ar dop y dudalen hon.