Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gweinidogion Cymraeg

Dyddiad Cynhadledd 2018

8-10 Hydref, Bryn-y-groes, Bala

Sesiynau eleni:

 • Dafydd Job – Prif Anerchiadau – Calon y Gwas – golwg ar fywyd Ioan Fedyddiwr (Anerchiad 1 – Yr alwad i’r Gwaith, Anerchiad 2 – Brwydrau’r galon)
 • Geoff Thomas – Ceisio’r Ysbryd
 • Eryl Davies – Yr Ysbryd yng Nghymru (1960-2010)
 • Arnallt Morgan – Yr Ysbryd yn ein addoliad.
 • Trystan Hallam – Cymorth yr Ysbryd wrth fugeilio.
 • Mark Thomas – Athrawiaeth yr Ysbryd

 

Bydd y gynhadledd yn gyfle i chi uno gyda dynion eraill sy’n gweithio dros Grist drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae undod yn rhywbeth y dylem ei geisio (Ioan 17), ac felly rydym yn eich annog i ddod i’r gynhadledd.

Hoffem bwysleisio mai nad uno o dan faner y Mudiad yw pwrpas y gynhadledd hon. Does gennym ddim diddordeb mewn ceisio chwyddo niferoedd ein cynhadledd ni. Deallwn yn glir nad oes gan MEC fonopoli, na hawl, ar waith yr efengyl  yng Nghymru. Yn hytrach rydym eisiau rhoi’r cyfle i gymaint o bobl a phosib ddod at ei gilydd.

Mae Cymru mewn stad mor ofnadwy gyda miliynau o bobl yn golledig heb Grist. Mae’r gwaith mor fawr – a ninnau mor fach mewn nifer – mae angen ein gilydd arnom.

Felly gwahoddiad agored yw hwn sy’n cael ei gynnig yn wylaidd i bawb o bob cefndir ac enwad Cristnogol yng Nghymru.

Ymunwch gyda ni yn y Bala ym Mis Hydref.

Beth yw ethos y gynhadledd?

Mae pawb yn cael eu trin yr un peth yn y gynhadledd hon. Does dim ots o ba gefndir, capel neu enwad yr ydych yn dod – y nod yw helpu’n gilydd gan ein bod i gyd ym bechaduriaid sydd wedi derbyn gras ac sydd yn ceisio gwasanaethu Duw yng Nghymru. Mae gonestrwydd yn bwysig ac rydym am i’n hamser gyda’n gilydd fod yn real, yn ymarferol ac yn gadarnhaol lle y mae gwir gymdeithas a gwir gyfeillgarwch yn cael ei fagu rhyngom.

Beth yw thema’r gynhadledd?

Thema’r gynhadledd yw deall arwyddion yr amserau. Dros y tri diwrnod gobeithiwn ddysgu, gweddio, rhanu ac annog ein gilydd wrth i ni ystyried sut mae arwain pobl Dduw yn y gymdeithas yr ydym wedi ein rhoi ynddi.

Beth fydd yn digwydd?

Bydd Emyr James yn cadeirio y gynhadledd ac fe fydd digon o amser i siarad, rhannu a gweddio gyda’n gilydd o gwmpas y prif sesiynau. Gweler y Rhaglen Isod

Dydd Llun

 • 13.00 – Cinio
 • 14.00 – Calon y Gwas 1 – Yr alwad i’r Gwaith – Dafydd Job
 • 15.30 – Paned
 • 16.00 – Yr Ysbryd yng Nghymru 1960-2010 – Eryl Davies
 • 18.00 – Swper
 • 19.30 – Yr Ysbryd mewn addoliad – Arnallt Morgan

Dydd Mawrth

 • 8.30 – Brecwast
 • 9.30 – Gweddi
 • 10.30 – Cymorth yr Ysbryd wrth fugeilio – Trystan Hallam
 • 12.30 – Cinio
 • 16.00 – Ceisio’r Ysbryd – Geoff Thomas
 • 18.00 – Swper
 • 19.30 – Athrawiaeth yr Ysbryd – Mark Thomas

Dydd Mercher

 • 8.30 – Brecwast
 • 9.30 – Gweddi
 • 10.30 – Calon y Gwas 2 – Brwydrau’r Galon – Dafydd Job
 • 12.00 – Gair i Gloi – Emyr James
 • 12.30 – Cinio ac adref 

Pwy sydd yn cael dod?

Mae’r gynhadledd yn agored i ddynion sydd yn gweinidogaethu yn eu heglwys neu gapel. Golyga hyn fod y gynhadledd yn agored i weinidogion, cymorthyddion (assistants), gweithwyr ieuenctid neu unrhyw un arall sy’n gweinidogaethu yn y Gymru gyfoes.

Sut mae archebu lle?

Powered by Formstack