Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gweinidogion Cymraeg

Cyfle i chi uno gyda dynion eraill sy’n gweithio dros Grist drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae undod yn rhywbeth y dylem ei geisio (Ioan 17), ac felly rydym yn eich annog i ddod i’r gynhadledd.

Hoffem bwysleisio mai nad uno o dan faner y Mudiad yw pwrpas y gynhadledd hon. Does gennym ddim diddordeb mewn ceisio chwyddo niferoedd ein cynhadledd ni. Deallwn yn glir nad oes gan MEC fonopoli, na hawl, ar waith yr efengyl  yng Nghymru. Yn hytrach rydym eisiau rhoi’r cyfle i gymaint o bobl a phosib ddod at ei gilydd.

Mae Cymru mewn stad mor ofnadwy gyda miliynau o bobl yn golledig heb Grist. Mae’r gwaith mor fawr – a ninnau mor fach mewn nifer – mae angen ein gilydd arnom.

Felly gwahoddiad agored yw hwn sy’n cael ei gynnig yn wylaidd i bawb o bob cefndir ac enwad Cristnogol yng Nghymru.

Cynhadledd 2023

Pryd: 9-11 Hydref

Ble: Bryn-y-groes

Bydd Meirion Thomas yn gyfrifol am y prif anerchiadau eleni.

Anerchiadau eraill:

  • Bydd darlith gan Nathan Munday ar fywyd a gwaith William Morgan.
  • Bydd Alun Morton Thomas am edrych ar seiliau Beiblaidd ieithoedd.
  • Bydd John Robinson am ymuno dros Zoom o Estonia i arwain sesiwn ar genhadaeth mewn cyd-destun ieithoedd lleiafrifol Ewrop.

 

Amserlen Cynhadledd Gweinidogion 2023

Dydd Llun

15:00 – Cyrraedd a phaned

15.30 – Rhannu a gweddi

18:00 – Swper

19:30 –Pregeth 1 Meirion Thomas

Dydd Mawrth

08:30 – Brecwast

09:15 – Cwrdd Gweddi –  Dewi Tudur

10:00  – Alun Morton Thomas ‘Ieithoedd dynol er clod i Dduw’

11:30 – John Robinson (ZOOM), Cenhadaeth ac ieithoedd lleiafrifol

12:30 – Cinio

13:30 – 15:30 – Amser rhydd

15:30  – Nathan Munday ‘William Morgan – Gwas y Brenin’

18:00 – Swper

19:30 – Pregeth 2 (Meirion Thomas)

Dydd Mercher

08:30 – Brecwast

09:15 – Cwrdd Gweddi Dewi Tudur

10:00 – Pregeth 3 Meirion Thomas

11:30 – Trafodaeth i gloi

12:00 – Cinio ac adref