Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cynhadledd Gweinidogion Cymraeg

Cyfle i chi uno gyda dynion eraill sy’n gweithio dros Grist drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae undod yn rhywbeth y dylem ei geisio (Ioan 17), ac felly rydym yn eich annog i ddod i’r gynhadledd.

Hoffem bwysleisio mai nad uno o dan faner y Mudiad yw pwrpas y gynhadledd hon. Does gennym ddim diddordeb mewn ceisio chwyddo niferoedd ein cynhadledd ni. Deallwn yn glir nad oes gan MEC fonopoli, na hawl, ar waith yr efengyl  yng Nghymru. Yn hytrach rydym eisiau rhoi’r cyfle i gymaint o bobl a phosib ddod at ei gilydd.

Mae Cymru mewn stad mor ofnadwy gyda miliynau o bobl yn golledig heb Grist. Mae’r gwaith mor fawr – a ninnau mor fach mewn nifer – mae angen ein gilydd arnom.

Felly gwahoddiad agored yw hwn sy’n cael ei gynnig yn wylaidd i bawb o bob cefndir ac enwad Cristnogol yng Nghymru.

Manylion 2022

Pryd: 10-12 Hydref

Ble: Bryn-y-groes

Thema: y Bugail

Siaradwyr: Meirion Morris, Ben Nuss, Gwilym Tudur, Isaias Grandis, ac eraill

Rhaglen:

Dydd Llun

 • 13:00 – Cinio
 • 14:00 – Amser i rhannu a gweddïo
 • 15:30 – Paned
 • 16:00 – Pregeth 1 (Meirion Morris)
 • 18:00 – Swper
 • 19:30 – Bugeilio’r praidd ifanc (Ben Nuss)

 

Dydd Mawrth

 • 08:30 – Brecwast
 • 09:15 – Cwrdd Gweddi
 • 10:00 – Pregeth 2 (Meirion Morris)
 • 11:30 – Gwersi Bugeiliol George Lewis (Gwilym Tudur)
 • 12:30 – Cinio
 • 13:30 – Amser rhydd
 • 16:00 – Panel Trafod Profiad y Bugail
 • 18:00 – Swper
 • 19:30 – Cyd-fugeiliaid

Dydd Mercher

 • 08:30 – Brecwast
 • 09:15 – Cwrdd Gweddi
 • 10:00 – Annogaeth
 • 12:00 – Cinio ac adref

 

Costau ac Archebu

 • Y Gynhadledd gyfan gyda bwyd a llety – £140
 • Y Gynhadledd gyfan heb fwyd na llety – £60
 • Dydd Llun – Nos Fawrth (gyda bwyd a llety) – £95
 • Bore Mawrth – Ginio Mercher (gyda bwyd a llety) – £90
 • Dydd Llun (gyda cinio a swper) – £50
 • Dydd Mawrth (gyda cinio a swper) – £55
 • Dydd Mercher (gyda cinio) – £30

Powered by Formstack