Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Brawd

uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Ioan 13:35

Pwrpas brawd yw uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Cychwynodd y cyfarfod yn ystod cyfnod cloi covid-19, lle cafodd gwahoddiad agored ei roi i fois sy’n gweinidogaethu i ddod at eu gilydd yn wythnosol i rannu a gweddio. Profodd hyn yn gymorth i nifer wrth iddynt fedru rhannu beichiau, trafod syniadau a gweddio gyda’i gilydd.

Gan edrych i’r dyfodol rydym am barhau gyda’r cyfarfodydd ddwy waith y mis:

  • Dydd Mercher cyntaf y mis (10.30 y bore) – cyfle i edrych ar thema arbennig a gweddio gyda’n gilydd
  • Trydydd nos Lun y mis (8.00 yr hwyr) – cyfle i rannu a gweddio

Cyfarfodydd Gorffennaf

  • Dydd Mawrth (7fed) – 10.30 y bore. Thema – Efengylu
    Nos Lun (20fed) – 8.00

Er mwyn cofrestru cysylltwch gyda Steffan Job (steffanjob@mudiad-efengylaidd.org) i dderbyn y manylion Zoom.