Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Brawd

uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Ioan 13:35

Pwrpas brawd yw uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Cychwynodd y cyfarfod yn ystod cyfnod cloi covid-19, lle cafodd gwahoddiad agored ei roi i fois sy’n gweinidogaethu i ddod at eu gilydd yn wythnosol i rannu a gweddio. Profodd hyn yn gymorth i nifer wrth iddynt fedru rhannu beichiau, trafod syniadau a gweddio gyda’i gilydd.

Gan edrych i’r dyfodol rydym am barhau gyda’r cyfarfodydd arlein yma – i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio gyda’ch ebost i’r rhestr Gweinidogion.

Cyfarfodydd 2021

  • 8.00 Nos Lun 1af Mawrth – Gwyon Jenkins yn rhoi defosiwn a cyfle i rannu a gweddïo
  • 8.00 Nos Lun 12 Ebrill – Steffan Jones yn rhoi defosiwn a cyfle i rannu a gweddïo
  • 8.00 Nos Lun 10 Mai – Lewis Brunt yn rhoi defosiwn a cyfle i rannu a gweddïo

 

  • 10.30 Bore Mercher 24 Mawrth – Thema ‘Gweddio dros y Colledig’
  • 10.30 Bore Mercher 21 Ebrill – Thema ‘Croes Crist’
  • 10.30 Bore Mercher 19 Mai – Thema ‘Bugeilio pobl ifanc’

Er mwyn cofrestru cysylltwch gyda Steffan Job (steffanjob@mudiad-efengylaidd.org) i dderbyn y manylion Zoom.