Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Brawd

uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Ioan 13:35

Pwrpas brawd yw uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Cychwynodd y cyfarfod yn ystod cyfnod cloi covid-19, lle cafodd gwahoddiad agored ei roi i fois sy’n gweinidogaethu i ddod at eu gilydd yn wythnosol i rannu a gweddio. Profodd hyn yn gymorth i nifer wrth iddynt fedru rhannu beichiau, trafod syniadau a gweddio gyda’i gilydd.

Gan edrych i’r dyfodol rydym am barhau gyda’r cyfarfodydd arlein yma – i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf gwnewch yn siwr eich bod wedi tanysgrifio gyda’ch ebost i’r rhestr Gweinidogion.

Cyfarfodydd Nesaf

  • Nos Lun, 14 Mehefin, 2021, 8yp dros Zoom. Bydd Dafydd Job yn ein harwain mewn defosiwn, ac yna byddwn yn cael amser i weddio dros ein gilydd a’n heglwysi.
  • Nos Lun, 5 Gorffennaf, 8yp dros Zoom.
  • Mis Hydref – Cynhadledd Gweinidogion.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y cyfarfodydd Zoom, cysylltwch gyda Steffan Job (steffanjob@mudiad-efengylaidd.org) i dderbyn y manylion.