Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Cronfa Elwyn Davies

Caiff cronfa Elwyn Davies ei ddefnyddio i alluogi i arweinwyr a gweinidogion eglwysi, sydd mewn sefyllfa arianol fregus, i fynychu cynadleddau MEC.

Am fwy o wybdoaeth cysylltwch gyda Steffan Job yn swyddfa’r Gogledd

steffanjob@mudiad-efengylaidd.org