Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau a blog

Ar gyfer arweinwyr Cristnogol

Mae MEC wedi bod yn cefnogi arweinwyr eglwysi ers dros 50 o flynyddoedd trwy gynadleddau, brawdoliaethau a chefnogaeth fugeiliol – nid oes unrhyw beth yn fwy pwysig na chyswllt personol. Er hyn, rydym yn sylweddoli bod gennym rôl i gefnogi arweinwyr trwy ddarparu adnoddau. Dros y blynyddoedd nesaf, gobeithiwn i adeiladu cronfa o adnoddau a fydd o ddefnydd ac yn arfogi arweinwyr sy’n arwain eglwysi ac yn rhannu’r Efengyl mewn cymunedau ledled Cymru.

Adnoddau a chyfleon presennol i arweinwyr:

  • Adnoddau – yn cael ei adeiladu
  • Cronfa J. Elwyn Davies – arian ar gael i helpu gweinidogion i mynychu digwyddiadau MEC.