Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ein gwaith

Gwasanaethu'r Eglwys

Ein Gwaith

Mae ymateb i anghenion yr eglwysi a Christnogion yng Nghymru yn mynnu hyblygrwydd yn y ffordd ‘rydym yn cyflenwi ein gweinidogaethau. Er nad yw pwy ydym na’r hyn ‘rydym yn ei gredu yn newid, rhaid i’r ffordd y gwethredir hyn ymateb i’r sefyllfa gyfredol yng Nghymru.