Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Dogfennau DBS

(Sylwer – Rhaid i ni weld 3 dogfen ID gennych – os nad ydych yn siŵr beth sy’n addas fel 3ydd dogfen plîs cysylltwch. Os ydych yn pasio trwy Fangor ryw bryd, mae yna groeso i chi galw mewn i’r swyddfa gyda’ch dogfennau hunan adnabod i ni wirio. Plîs ffoniwch o flaen llaw i wirio bod rhywun ar gael i wneud hyn – 01248 354653)

Defnyddio’r wasanaeth diweddaru (Update Service)

Os oes gennych Wiriad DBS ar gyfer Gwaith Plant yn barod, ac rydych wedi tanysgrifio i’r ‘Update Service’, cwblhewch y ffurflen ‘Update Service Form’ isod. Danfonwch hwn at Rebecca Gethin gyda’ch tystysgrif DBS gwreiddiol (nid copi), a’ch 3 dogfen adnabod – gweler ‘List of ID’ isod i weld pa ddogfennau sy’n ddilys.

Update Service Form.docx

List of ID

Gwneud Cais DBS o’r Newydd

Os nad ydych wedi tanysgrifio i’r ‘Update Service’, bydd angen i chi cwblhau gwiriad DBS newydd gyda MEC.

Er mwyn gwneud hyn, plîs cwblhewch y ffurflen arlein (https://thirtyoneeight.org/dbs-service/apply-for-a-dbs-check/) trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn y llawlyfr isod (‘DBS Applicant Handbook’). Gwnewch yn siwr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus os gwelwch yn dda. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Organisation Reference: 3566
  • Organisation Code: EVANGELICAL3566
  • Your position applied for (to be entered on the form): Children’s Camp Leader (os ydych yn Arweinydd, Arweinydd y Merched, neu’r Caplan)  / Children’s Camp Worker (Unrhyw rôl arall ar y wersyll)

Cofiwch unwaith i chi gyflawni’r ffurflen arlein bydd angen danfon y ‘Self Declaration Form’ (linc isod) a’ch 3 dogfen adnabod (mae yna restr o ddogfennau dilys yn y llawlyfr isod. Os yn bosib, danfonwch gopïau ‘certified’ o Swyddfa’r Bost – mwy o wybodaeth ar https://www.postoffice.co.uk/identity/document-certification).

DBS Applicant Handbook Sep 2021

Self Declaration Form

Manylion Cyswllt Rebecca Gethin:

rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org

Swyddfa Gogledd MEC, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU

01248 354653, 0800 464 76 76