Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

DBS ar gyfer Gwaith Plant MEC

Defnyddio'r Gwasanaeth Diweddaru neu Gwneud Cais Newydd

Defnyddio’r Gwasanaeth Diweddaru (Update Service)

Os oes gennych Wiriad DBS ar gyfer Gwaith Plant yn barod (ni fedrwn dderbyn tystysgrif ar gyfer gwaith plant ac oedolion), ac rydych wedi tanysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru, cwblhewch y ffurflen ‘Update Service Form’ isod. Danfonwch hwn at Rebecca Gethin gyda’ch tystysgrif DBS gwreiddiol (nid copi), a’ch 3 dogfen adnabod – gweler ‘List of ID’ isod i weld pa ddogfennau sy’n ddilys. Sylwer, os yw’ch enw wedi newid ers i chi derbyn y dystysgrif hon, bydd angen i chi cwblhau gwiriad newydd trwy ddilyn y canllawiau isod.

Update Service Form

List of ID

Gwneud Cais DBS o’r Newydd

Cwblhewch y 3 cam canlynol os gwelwch yn dda.

1. Cwblhewch y Self Declaration Form a’i ddychwelyd i Rebecca Gethin (rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org).

2. Cwblhewch y Ffurflen Cais ar-lein

Cliciwch yma, cliciwch ‘Get Started’, a ddilynwch y cyfarwyddiadau o dan ‘Option B’. Mae angen i chi gwneud cais am ‘Enhanced DBS Check’.

Cliciwch ar y linc i wneud cais am wiriad (thirtyoneeight.org/apply-for-a-check), a defnyddiwch y cyfarwyddiadau o dan Option B i’ch arwain trwy’r ffurflen.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus os gwelwch yn dda. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Organisation Reference: 3566
  • Organisation Code: EVANGELICAL3566
  • Your position applied for:
    • I’r Gwersylloedd: Children’s Camp Leader (os ydych yn arweinydd, arweinyddes y merched neu’r Caplan) / Children’s Camp Worker (Pob rôl arall ar y gwersyll)
    • I’r Gynhadledd: Children’s Club Leader / Children’s Club Worker

3. Gwirio eich dogfennau adnabod (ID)

Unwaith i chi gwblhau’r uchod, byddwch yn derbyn e-bost gan ThirtyOne:Eight yn eich gwahodd i gwblhau gwiriad ID digidol – bydd angen eich passport a’ch trwydded gyrru (rhaid i’r cyfeiriad ar eich trwydded yrru bod yr un peth a’r hyn sydd ar eich ffurflen gais, neu bydd y gwiriad yn methu.

  • Os, am ba bynnag reswm, nad ydych yn gallu cwblhau’r gwiriad digidol, bydd angen i chi danfon eich ID i Swyddfa’r Gogledd, 31 Ffordd Caergybi, Bangor LL57 2EU. Ewch i’r dudalen hon am restr o ID derbyniol – cysylltwch os nad ydych yn sicr. Danfonwch gopïau ardystiedig i ni trwy’r Swyddfa Bost (mwy o wybodaeth yma) – nid ydym yn gallu cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ddogfennau yn mynd ar goll trwy’r post.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, plîs cysylltwch gyda ni.

 

Manylion Cyswllt Rebecca Gethin:

rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org

Swyddfa Gogledd MEC, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU

0800 464 76 76

Mae’n ddrwg gen i fod y broses o wneud gwiriad DBS yn y Saesneg yn unig.