Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diolch

Diolch am gyflwyno geirda Gwersylloedd Cymraeg MEC

Diolch am gyflwyno geirda ar gyfer Gwersylloedd Cymraeg MEC.

Mae copi o’r geirda wedi’i e-bostio atoch er mwyn i chi ei wirio. Os oes unrhyw beth sydd angen ei newid, neu unrhyw beth hoffech drafod ymhellach, plîs cysylltwch â Swyddfa’r Gogledd.

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth i’r gwersylloedd Cymraeg. Gobeithiwn bydd pawb yn mwynhau’r digwyddiadau amrywiol yn fawr iawn. Beth am ymuno gyda’n llythyr gweddi i dderbyn newyddion yn ystod y gwersylloedd?

Cofion gorau,

Tîm MEC

Thank you for submitting the reference form for the Welsh Language EMW Camps. 

A copy of your reference has been emailed to you for you to check. If you need to change anything or if there is anything you need to discuss further, please contact the North Wales office. 

Thank you for your support of the Welsh language camps. We hope everyone will really enjoy the various activities. If you haven’t done so already, why not sign up to the prayer letter to receive updates about the camp work? 

Warm regards, 

The EMW Team