Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diolch - Holi

Thank you - Ask

Diolch am eich archeb.

Mae copi o’ch ffurflen wedi’i ebostio atoch. Os ydych angen derbynneb neu oes angen newid unrhyw wybodaeth ar eich ffurflen, plîs cysylltwch gyda Swyddfa’r Gogledd.

Byddwn yn danfon eich archeb atoch mor fuan ag sy’n bosib, neu yn cysylltu gyda chi os oes unrhyw broblem.

Os ydych angen yr adnodd ar frys – plîs cysylltwch gyda Swyddfa’r Gogledd.

 

Thank you for your order.

A copy of your form has been sent to you. If you require a receipt or if you need to correct any information, please get in touch with the North Wales Office.

We will send your order to you as soon as possible, or contact you if there are any problems.

If you need the resource urgently, please contact the North Wales Office.