Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diolch

Diolch am gyflwyno geirda Gwersylloedd Cymraeg MEC

Diolch am gyflwyno geirda ar gyfer Gwersylloedd Cymraeg MEC.

Mae copi o’r geirda wedi’i e-bostio atoch er mwyn i chi ei wirio. Os oes unrhyw beth sydd angen ei newid, neu unrhyw beth hoffech drafod ymhellach, plîs cysylltwch â Swyddfa’r Gogledd.

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth i’r gwersylloedd Cymraeg. Gobeithiwn bydd pawb yn mwynhau’r digwyddiadau amrywiol yn fawr iawn. Beth am ymuno gyda’n llythyr gweddi i dderbyn newyddion yn ystod y gwersylloedd?

Cofion gorau,

Tîm MEC