Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Diolch am gyflwyno'ch gwaith papur

Gwersylloedd Cymraeg MEC

Diolch am gwblhau eich ffurflen ar gyfer Gwersylloedd Cymraeg MEC.

Bydd copi o’ch ffurflen yn cael ei e-bostio atoch er mwyn i chi ei gwirio.

Byddwn nawr yn cysylltu gyda’ch canolwyr, a byddwn yn cadarnhau gydag arweinydd eich gwersyll pan fydd yr holl waith papur wedi dod trwodd yn iawn, neu’n cysylltu gyda chi os oes yna broblem.

Plîs gwnewch yn siŵr bod eich canolw(y)r yn disgwyl am y cais am y geirda(on), dros e-bost.

Cofiwch am y gwersylloedd yn eich gweddïau, a chofiwch gysylltu â Swyddfa’r Gogledd os ydych angen cymorth gyda threfniadau’r gwersylloedd.

Cofion gorau,

Tîm MEC

Cliciwch yma i fynd yn ôl i dudalennau gwybodaeth gweithwyr y gwersylloedd.