Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diolch am eich ffurflen gais ar gyfer wersylloedd MEC

Diolch am gyflwyno eich ffurflen gais i wasanaethu ar wersylloedd MEC eleni.

Byddwch yn derbyn ebost gyda chopi o’ch ffurflen wedi’i atodi. Cofiwch wirio hwn gan roi gwybod i’r swyddfa os oes angen cywiro unrhyw beth.

Beth sy’n digwydd nesaf?

  • Byddwn yn casglu eich geirdaon
  • Cofiwch barhau gyda’ch cais am wiriad DBS os oes angen
  • Bydd eich arweinydd yn cysylltu gyda chi os oes angen cynnal cyfweliad
  • Bydd y wybodaeth i gyd yn cael ei gwirio gan berson penodedig MEC.

Unwaith i’r camau i gyd cael ei gyflawni ac rydych wedi’ch derbyn y swyddogol i wasanaethu ar y gwersylloedd eleni, byddwch yn derbyn y llawlyfr priodol, a’r manylion ar gyfer adran ar-lein y gwersylloedd.

Cofiwch gysylltu gyda ni os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch.

Yn gywir,

Tîm MEC