Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diolch am eich cyfraniad

Diolch am gyfrannu tuag at waith MEC

Diolch yn fawr i chi am gyfrannu tuag at waith MEC.

Mae copi o’ch ffurflen wedi’i e-bostio atoch. Os ydych angen derbynneb neu angen newid unrhyw wybodaeth ar y ffurflen, cysylltwch gyda Swyddfa’r Gogledd os gwelwch yn dda.

Beth am ymuno gyda ni yn ein gweddïau dros y gwaith trwy dderbyn ein llythyr gweddi? Mae modd gwneud hynny trwy’r ddolen isod.