Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diolch am eich archeb

Digwyddiadau Bryn-y-groes

Diolch am eich archeb ar gyfer digwyddiad ym Mryn-y-groes, y Bala.

Mae copi o’ch archeb wedi’i ddanfon atoch dros ebost. Plîs rhowch wybod i ni ym ym Mryn-y-groes os oes angen newid unrhyw manylion.

Byddwn nawr yn prosesu eich archebu ac yn cysylltu gyda chi o fewn 28 diwrnod i cadarnhau eich archeb.

Yn gywir,

Steve a Deb Davies

Bryn-y-groes, Ffordd Pensarn, Bala LL23 7YE

Ebost: brynygroes@emw.org.uk

Ffôn: 01678 520752