Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cymorth i greu adnodd

Mae gennym y gallu i helpu i greu nifer o adnoddau gwahwanol. Dyma enghreifftiau o’r hyn yr ydym wedi helpu eglwys i wneud:

Cylchgrawn dwyieithog efengylu ‘Holi/Ask’.

Papur Newydd

Tract gyda enw eglwys neu berson ar y cefn.

Baner

Gwahoddiadau/Poster