Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

'Revive'

Yn gweddïo ar i Dduw adfywio ei waith

‘Revive’ – yn gweddïo ar i Dduw adfywio ei waith

Oeddech chi’n gwybod fod cyfarfod gweddi reolaidd, yn ffocysu’n arbennig ar ddiwygiad wedi bod yn cwrdd yn Ne Cymru am y 50 mlynedd diwethaf?

Ar gyfer hanner canmlwyddiant y cyfarfod hwn rydym yn ehangu’r gwahoddiad i unrhyw grediniwr sydd â baich dros y gwaith i ymuno gyda’r cyfarfodydd mewn mannau gwahanol ar draws de Cymru.

Rydym yn credu yn y realiti o ddiwygiad…

‘[Revival is] a work of God in which the church is both beautified and empowered because the normal operations of the Holy Spirit are intensified . . . 

It is an outpouring of the Spirit on and within the congregation, so that the presence of God among his people becomes evident and palpable.

At such times people who think they know the gospel are brought to see that they really do not know it. Many nominal Christians realize they are not converted and cross over in to living faith, and many sleepy Christians wake up to why they have been living in anxiety, envy, anger, and boredom.The church stops “basing its justification on its sanctification” and there is an enormous release of energy. The non-churched are then attracted and drawn in by the transformed life of the Christian community, which finally becomes a sign of the kingdom, a beautiful alternative to human society without Christ.’

Rydym yn credu hefyd mewn gweddïo dros ddiwygiad…

‘To kindle every revival the Holy Spirit uses what Jonathan Edwards called “extraordinary prayer” – united, kingdom-centred, prevailing prayer

‘Sometimes it begins with a single person or a small group of people praying for God’s glory in the community. What is important is not the number of people praying but the nature of the praying. [It must be prayer] for grace to confess sins and to humble ourselves, [for] compassion and zeal for the flourishing of the church and the reaching of the lost [and for] a yearning to know God, to see his face, to glimpse his glory’ [1]

Ydych chi’n gallu ymuno gyda ni? Beth am gychwyn rhywbeth tebyg yn eich ardal chi am amser sy’n gweithio i chi?

Dyddiadau 2018

Llun 16 Ebrill 2018

9.30yb – 12.00, Ebenezer Church, New Road, Neath Abbey, SA10 7NH

Mercher 6 Mehefin

9.30yb – 12.00, Noddfa Baptist Church, Church Road, Abersychan, Torfaen, NP4 7EF

Mawrth 18 Medi 2018

9.30-12.00, The Mission Church, 66 Heol Gleien, Lower Cwmtwrch, Powys, SA9 2TU

Mercher 14 Dachwedd 2018

9.30-12.00, Carmarthen Evangelical Church, 11 The Parade, Carmarthen, SA31 1LY (mae lefydd parcio ger yr eglwys yn brin, felly defnyddiwch meysydd parcio lleol os gwelwch yn dda)

[1] Pob dyfyniad gan Timothy Keller

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gydag Ian Parry trwy’r swyddfa.