Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llyfr

13 Tach, 2011

Porth yr Aur

Porth yr Aur – Cofio J Elwyn Davies golygwyd gan John Emyr 157tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-241-2 RRP £10.95 Yn weinidog yr Efengyl ac Ysgrifennydd Mudiad Efengylaidd Cymru am 35 mlynedd, bu John Elwyn Davies (1925-2007) yn was ffyddlon i Iesu Grist ac yn gyfaill triw i lawer. Yn ogystal â rhagymadrodd addysgiadol ac erthyglau…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2011

Joseff

Joseff gan Sulwyn Jones 60tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-233-7 RRP £5.95 Mae hanes Joseff yn un o’r mwyaf gwefreiddiol yn y Beibl: yn gaethwas mewn gwlad estron yn ddwy ar bymtheg oed, mewn carchar am flynyddoedd a hynny ar gam, ac yna, yn ddeg ar hugain, cael ei ryddhau a’i wneud yn llywodraethwr dros yr…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2011

Gwneud Marc

gan Emyr James

Gwneud Marc – Darllen a deall y newyddion da am y Brenin Iesu gan Emyr James 117tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-242-9 RRP £4.50   “Dechrau Efengyl Iesu Grist, Mab Duw…” Dyma’r ffordd mae Marc yn dechrau ei lyfr o newyddion da am fywyd Iesu Grist. Mae’r llyfr hwnnw yn ateb y ddau gwestiwn pwysicaf y…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2008

Y Ffordd Gadarn

gan Wyn James

Y Ffordd Gadarn – Ysgrifau ar Len a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd gan R Geraint Gruffydd (Gol E Wyn James) 341tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-230-6 RRP £14.95 Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o ysgrifau poblogaidd un o ffigyrau amlycaf y bywyd diwylliannol Cymraeg heddiw. Yn ogystal â bod yn ysgolhaig o’r radd flaenaf,…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2008

Croes Fy Arglwydd

gan Gwynn Williams

Croes Fy Arglwydd gan GWYNN WILLIAMS. 70tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-225-2 RRP £6.50 Golwg ar groes Crist, canolbwynt y neges Gristnogol, a phrif destun llawenydd a moliant y Cristion. Ers degawdau bu troi cefn gan lawer ar eglurhad y Beibl am groes Crist, gan ei disbyddu o ganlyniad o’i hystyr iawnol ac achubol. Nid oes…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2005

Darganfod Cristnogaeth

Darganfod Cristnogaeth – Llawlyfr Astudio 60tud. Clawr Meddal. Isbn 978-1-85049-228-3 RRP £3.00 Adnodd gwerthfawr ar gyfer cynnal y cwrs ‘Christianity Explored’ trwy gyfrwng y Gymraeg, neu ar gyfer astudiaeth bersonol. Mae’r cyfieithiad hwn o Christianity Explored – Study Guide yn rhoi arweiniad i Efengyl Marc dros gyfnod o ddeg wythnos, gan ofyn tri chwestiwn sy’n…

Darllen ymlaen