Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llyfr

13 Tach, 2008

Y Ffordd Gadarn

gan Wyn James

Y Ffordd Gadarn – Ysgrifau ar Len a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd gan R Geraint Gruffydd (Gol E Wyn James) 341tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-230-6 RRP £14.95 Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o ysgrifau poblogaidd un o ffigyrau amlycaf y bywyd diwylliannol Cymraeg heddiw. Yn ogystal â bod yn ysgolhaig o’r radd flaenaf,…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2008

Croes Fy Arglwydd

gan Gwynn Williams

Croes Fy Arglwydd gan GWYNN WILLIAMS. 70tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-225-2 RRP £6.50 Golwg ar groes Crist, canolbwynt y neges Gristnogol, a phrif destun llawenydd a moliant y Cristion. Ers degawdau bu troi cefn gan lawer ar eglurhad y Beibl am groes Crist, gan ei disbyddu o ganlyniad o’i hystyr iawnol ac achubol. Nid oes…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2005

Darganfod Cristnogaeth

Darganfod Cristnogaeth – Llawlyfr Astudio 60tud. Clawr Meddal. Isbn 978-1-85049-228-3 RRP £3.00 Adnodd gwerthfawr ar gyfer cynnal y cwrs ‘Christianity Explored’ trwy gyfrwng y Gymraeg, neu ar gyfer astudiaeth bersonol. Mae’r cyfieithiad hwn o Christianity Explored – Study Guide yn rhoi arweiniad i Efengyl Marc dros gyfnod o ddeg wythnos, gan ofyn tri chwestiwn sy’n…

Darllen ymlaen