Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llyfr

13 Tach, 2016

Bara’r Bywyd Lefiticus a Numeri

gan Gwyn Davies

Bara’r Bywyd Lefiticus a Numeri gan GWYN DAVIES. 63tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-246-7 RRP £4.50 Mae’r llyfryn hwn yn un o gyfres sy’n rhannu llyfrau’r Beibl yn unedau hwylus ar gyfer darlleniadau dyddiol, ac yn cynnig nodiadau esboniadol a defosiynol ar bob darn. Mae defnydd posibl y llyfrynnau hyn yn helaeth iawn. Er enghraifft, gellir…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2015

Y Beibl Canllaw

Beibl Canllaw 1720tud. Clawr Caled. Cyfieithiad y Beibl Cymraeg Diwygiedig Argraffiad Newydd ISBN 978-1-85049-250-4 Mae’n bleser gennym gyflwyno Y Beibl Canllaw, gan fawr obeithio y bydd yn gymorth i ddeall a gwerthfawrogi Gair Duw yn well. Nid llyfr am y Beibl yw hwn, ond y Beibl ei hun gyda ‘chanllawiau’ syml sy’n esbonio’r ystyr ac…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2015

Nawr mod i’n Gristion

gan Jonathan Thomas

Nawr mod i’n Gristion – Llyfr i feithrin Cristnogion ifanc gan Jonathan Thomas. 50tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-251-1 RRP £3.99 Cynlluniwyd y llyfr ar gyfer Cristnogion ifainc sydd am wybod mwy am eu ffydd, ac fe’i hysgrifennwyd gyda thair sefyllfa mewn golwg: Un person yn mynd trwy’r llyfr ar ei ben ei hun; Un i…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2015

Nansi Dolwar

gan Ann Gruffydd Rhys

Nansi Dolwar Stori Ann Griffiths Ann Gruffydd Rhys 32tud. Lliw Llawn Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-212-2 RRP £6.95   Hanes Ann Griffiths (1776-1805), y ferch o Faldwyn a oedd yn mwynhau mynd i’r ffair, a dawnsio, tan iddi glywed rhywbeth a newidiodd ei bywyd. Dyma stori ryfeddol y Cristion a’r emynydd mawr o Ddolwar Fach, a…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2014

Blodau Hardd Williams ac ysgrifau eraill

gan Edmund Owen

Blodau Hardd Williams ac ysgrifau eraill – Detholiad o ysgrifau a gyhoeddwyd yn y Cylchgrawn Efengylaidd gan Edmund T Owen. 216tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-249-8 RRP £9.99   Amrywiaeth, hiwmor, canfyddiad arbennig a gwahanol yn aml – a’r cyfan mewn rhwymyn Beiblaidd agos-atoch-chi. Dyna ond rhai o rinweddau’r ysgrifau hyn. Gyda’i dafod yn ddofn yn…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2012

Diwinydda Ddoe a Heddiw

Diwinydda Ddoe a Heddiw Golygwyd gan Iwan a Julie Rhys Jones 185tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-243-6 RRP £15.00 Mae’r llyfr Diwinydda Ddoe a Heddiw yn gasgliad o ysgrifau yn ymdrin â phynciau amrywiol o ddiddordeb diwinyddol a beiblaidd. Er bod sawl un o’r ysgrifau yn dyst i ddiwinydda a fu, maent yn ffrwyth ystyriaeth gyfredol….

Darllen ymlaen
13 Tach, 2012

Bara’r Bywyd Diarhebion

gan Gwyn Davies

Bara’r Bywyd Diarhebion gan GWYN DAVIES. 63tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-246-7 RRP £4.50   Mae’r llyfryn hwn yn un o gyfres sy’n rhannu llyfrau’r Beibl yn unedau hwylus ar gyfer darlleniadau dyddiol, ac yn cynnig nodiadau esboniadol a defosiynol ar bob darn. Mae defnydd posibl y llyfrynnau hyn yn helaeth iawn. Er enghraifft, gellir defnyddio’r…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2011

Porth yr Aur

Porth yr Aur – Cofio J Elwyn Davies golygwyd gan John Emyr 157tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-241-2 RRP £10.95 Yn weinidog yr Efengyl ac Ysgrifennydd Mudiad Efengylaidd Cymru am 35 mlynedd, bu John Elwyn Davies (1925-2007) yn was ffyddlon i Iesu Grist ac yn gyfaill triw i lawer. Yn ogystal â rhagymadrodd addysgiadol ac erthyglau…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2011

Joseff

Joseff gan Sulwyn Jones 60tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-233-7 RRP £5.95 Mae hanes Joseff yn un o’r mwyaf gwefreiddiol yn y Beibl: yn gaethwas mewn gwlad estron yn ddwy ar bymtheg oed, mewn carchar am flynyddoedd a hynny ar gam, ac yna, yn ddeg ar hugain, cael ei ryddhau a’i wneud yn llywodraethwr dros yr…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2011

Gwneud Marc

gan Emyr James

Gwneud Marc – Darllen a deall y newyddion da am y Brenin Iesu gan Emyr James 117tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-242-9 RRP £4.50   “Dechrau Efengyl Iesu Grist, Mab Duw…” Dyma’r ffordd mae Marc yn dechrau ei lyfr o newyddion da am fywyd Iesu Grist. Mae’r llyfr hwnnw yn ateb y ddau gwestiwn pwysicaf y…

Darllen ymlaen