Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llyfr

10 Awst, 2021

Darllen Effesiaid

gan Emyr James

Awdur – Emyr James Tudalen – 112 Maint 210×148 Clawr meddal lliw llawn Yn y llyfr yma, sy’n dilyn y gyfrol boblogaidd ‘Gwneud Marc’, mae Emyr James yn mynd a ni yn ddyfnach i lythr Paul at yr Effesiaid yn y Beibl. Mae’n rhannu’r llythr yn 50 astudiaeth gan esbonio’r cynnwys a’n herio i feddwl…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2021

Molwch yr Arglwydd

gan Noel Gibbard

Molwch yr Arglwydd: Emynau gan Noel Gibbard Maint: 148mm x 210mm  Tudalen: 76  Rhwymiad: Clawr meddal  ISBN-13: 978-1-85049-276-4  Pris: £4.99  Dyddiad Cyhoeddi: 14 Mehefin, 2021  Gwybodaeth:  “Mae’r Ysgrythur yn llawn o ganu, fel sy’n amlwg yn Llyfr y Salmau. Yn y Testament Newydd cawn ein hannog i ‘lefaru wrth eich gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol’ (Effesiaid 5:19). Un o’r…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2019

Y Gair a’r Ysbryd

gan Geraint Gruffyddgan Wyn James

Y Gair a’r Ysbryd Ysgrifau ar Biwritaniaeth a Methodistiaeth gan R. Geraint Gruffydd Wedi eu dethol a’u golygu gan E. WYN JAMES ISBN 978-1-85049-267-2 318pp £14.99 Clawr meddal Prynu yma   Yn 2008 cyhoeddwyd Y Ffordd Gadarn, casgliad o ysgrifau byrion yr Athro R. Geraint Gruffydd ar lên a chrefydd o’r unfed ganrif ar bymtheg…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2019

Pam Cristnogaeth?

gan Gwynn Williams

Pam Cristnogaeth   ISBN 978-1-85049-268-9 148x148mm 28pp £1.00 Ar gael i brynu yma Rhan o gyfres ‘y ffordd’ Fel y gwyddom, mae newid mawr wedi bod yn ein cymdeithas gyda nifer y bobl sy’n honni dilyn crefydd yn lleihau ac o’r rhai sydd yn dilyn crefydd, nid Cristnogaeth yw’r unig ddewis bellach. Gyda’r fath ddewis…

Darllen ymlaen
15 Tach, 2018

Beth yw Cristion?

gan Gwynn Williams

Beth yw Cristion?  gan Gwynn Williams 24 tud Llyfryn Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-266-5 Cyfres o lyfrynnau byr yw’r rhain i geisio deall bywyd yn well ar sail y Beibl. Nid ymgais sydd yma i brofi neu amddiffyn y ffydd Gristnogol – yn hytrach rydym am i’r Beibl fel Gair Duw cael ei esbonio’n glir. Gwnawn…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Yr Hen Hen Hanes

gan Gwynn Williams

Yr Hen Hen Hanes: Newyddion Da i Bawb Heddiw gan Gwynn Williams 62 tud ISBN  978-1-85049-263-4 am ddim Mae gan y llyfryn hwn neges bwysig: mae’r ‘hen, hen hanes’ am Iesu Grist yr un mor ffres, yr un mor werthfawr, yr un mor gyfoes ag erioed. Dyma newyddion da i bawb heddiw. Nid oes angen…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Malachi

gan Gwynn Williams

Malachi: Proffwyd Barn a Bendith gan Gwynn Williams ISBN 978-1-85049-258-0 52 tud am ddim Llyfr olaf yr Hen Destament yw Malachi. Mae hefyd yn llyfr byr iawn, ac oherwydd hynny mae’n ddigon hawdd peidio â thalu sylw iddo. Ond mewn gwirionedd mae’n cynnwys neges sydd o’r pwys mwyaf i’n dyddiau ni: Mae Malachi’n ein rhybuddio rhag…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

‘Cymer Arglwydd …’

gan Gwynn Williams

Cymer, Arglwydd… Agwedd y Cristion at Arian ac Eiddo gan Gwynn Williams 42 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-257-3 am ddim • A yw arian yn beth da neu’n beth drwg? • Sut mae defnyddio arian ac eiddo mewn ffordd ddoeth? • Faint ddylem ni gyfrannu at waith Duw? • Beth yw degymu – ac a…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2018

Dal Ati

gan Gwynn Williams

Dal ati – Anogaeth i Gristnogion heddiw gan Gwynn Williams 46 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-261-0 am ddim O bryd i’w gilydd mae pob Cristion yn teimlo dan y don. Gall fod pwysau o’r tu allan – gwrthwynebiad i’r ffydd, efallai, neu densiynau a diffyg llewyrch yn ein heglwysi. Gall hefyd fod gwasgfa oherwydd ymwybyddiaeth…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2018

Disgwyl y Brenin

gan Edmund Owen

Disgwyl y Brenin gan Edmund T Owen. 76 tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-265-8 RRP £4.99 ‘Nid rhywbeth tebyg i erthygl mewn cyffes ffydd yn unig oedd yr ailddyfodiad i’r eglwysi cynnar, i gydolygu â hi; nid pwnc i ddadlau amdano a llunio damcaniaethau cymhleth yn ei gylch, ond yn hytrach gobaith gwynfydedig o gael cwrdd…

Darllen ymlaen