Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llwybrau

8 Ebr, 2020

Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

gan Emyr James

5 – Cyfnewid Lleoedd Marc 1:40-45 Daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei liniau a dweud, “Os mynni, gelli fy nglanhau.” A chan dosturio estynnodd ef ei law i a chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ymadawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac…

Darllen ymlaen
7 Ebr, 2020

Gwneud Marc 4 – Pregethu a Iacháu

gan Emyr James

4 – Pregethu a Iacháu Marc 1:29-39 Ac yna, wedi dod allan o’r synagog, aethant i dŷ Simon ac Andreas gydag Iago ac loan. Ac yr oedd mam-yng-nghyfraith Simon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani yn ddi-oed; aeth yntau ati a gafael yn ei llaw a’i chodi. Gadawodd y dwymyn hi, a…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Gwneud Marc 3 – Awdurdod Crist

gan Emyr James

3 – Awdurdod Crist Marc 1:16-28 Wrth gerdded ar lan Môr Galilea gwelodd Iesu Simon a’i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i’r môr; pysgotwyr oeddent. Dywedodd lesu wrthynt, “Dewch ar fy ôl i, ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion.” A gadawsant eu rhwydau ar unwaith a’i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig gwelodd Iago…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Gwneud Marc 2 – Dechrau’r Gwaith

gan Emyr James

2 – Dechrau’r Gwaith Marc 1:9-15 Yn y dyddiau hynny daeth lesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon lorddonen gan loan. Ac yna, wrth iddo godi allan o’r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo’n agored a’r Ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o’r nefoedd: “Ti yw fy Mab, yr Anwylyd;…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Gwneud Marc 1 – Y Brenin

gan Emyr James

1 – Y Brenin Marc 1:1-8 Dechrau Efengyl lesu Grist, Mab Duw. Fel y mae’n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia: “Wele fi’n anfon fy nghennad o’th flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd, unionwch y llwybrau iddo’” – ymddangosodd loan Fedyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2017

Geiriau Bywyd

gan Iwan Rhys Jones

Geiriau Bywyd – Myfyrdodau ar ddetholiadau o eiriau ac ymadroddion y Beibl. gan Iwan Rhys Jones. 110tud. Clawr Meddal. RRP £7.99 ISBN 978-1-85049-253-5 Gwyn ei fyd; Gras; Edifeirwch; Dydd yr Arglwydd – geiriau ac ymadroddion cyfarwydd o’r Beibl yw’r rhain i gyd, ond ydyn ni’n gwerthfawrogi eu hystyr? Mae’r gyfrol fach hon yn cynnig esboniadau…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2009

Sut mae ymdopi fel Cristion yn yr Ysgol?

gan Steffan Job

Sut mae ymdopi fel Cristion yn yr Ysgol? Gall Ysgol fod yn anodd – ti siwr o fod wedi sylwi. Ond gall fod yn fwy anodd i fod yn Gristion yn yr Ysgol. Ceisio gwneud dy waith, bod yn esiampl a thystiolaeth i ffrindiau a hynny heb edrych yn ‘weirdo’. Mae’n hawdd meddwl dy fod…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2008

Darllen y Beibl

gan Heledd Job

Darllen y Beibl Wyt ti’n cael trafferth i ddarllen y Beibl? Efallai dy fod yn ffeindio hi’n hawdd i ddarllen y Beibl am rai dyddiau ar ôl gwersyll neu gynhadledd. Ond beth am weddill y flwyddyn? Yn yr erthygl hon mae Heledd Job yn ceisio ein helpu i fedru darllen y Beibl yn well. Mae…

Darllen ymlaen