Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Llwybrau

13 Tach, 2017

Geiriau Bywyd

gan Iwan Rhys Jones

Geiriau Bywyd – Myfyrdodau ar ddetholiadau o eiriau ac ymadroddion y Beibl. gan Iwan Rhys Jones. 110tud. Clawr Meddal. RRP £7.99 ISBN 978-1-85049-253-5 Gwyn ei fyd; Gras; Edifeirwch; Dydd yr Arglwydd – geiriau ac ymadroddion cyfarwydd o’r Beibl yw’r rhain i gyd, ond ydyn ni’n gwerthfawrogi eu hystyr? Mae’r gyfrol fach hon yn cynnig esboniadau…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2009

Sut mae ymdopi fel Cristion yn yr Ysgol?

gan Steffan Job

Sut mae ymdopi fel Cristion yn yr Ysgol? Gall Ysgol fod yn anodd – ti siwr o fod wedi sylwi. Ond gall fod yn fwy anodd i fod yn Gristion yn yr Ysgol. Ceisio gwneud dy waith, bod yn esiampl a thystiolaeth i ffrindiau a hynny heb edrych yn ‘weirdo’. Mae’n hawdd meddwl dy fod…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2008

Darllen y Beibl

gan Heledd Job

Darllen y Beibl Wyt ti’n cael trafferth i ddarllen y Beibl? Efallai dy fod yn ffeindio hi’n hawdd i ddarllen y Beibl am rai dyddiau ar ôl gwersyll neu gynhadledd. Ond beth am weddill y flwyddyn? Yn yr erthygl hon mae Heledd Job yn ceisio ein helpu i fedru darllen y Beibl yn well. Mae…

Darllen ymlaen