Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Erthyglau

27 Maw, 2020

Byw mewn Cyfnod Ansicr

gan Mark Thomas

Byw mewn Cyfnod Ansicr   Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni, Ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, Er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb. Pam y mae’r cenhedloedd yn dweud, “Ple mae eu Duw?”​ Y mae ein Duw ni yn y nefoedd; Fe wna beth bynnag a ddymuna. ​​ Salm 115:1-3 Mae bywyd…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl: Ararat
11 Rhag, 2019

Mynyddoedd y Beibl: Ararat

Golau llachar. Awyr iach. Y drysau’n agor o’r diwedd. Dyna olygfa hyfryd i deulu sydd wedi hen arfer ag aroglau’r anifeiliaid a’r tywyllwch – carcharorion oll am ddyddiau. I ddweud y gwir, mae’n debyg bod Noa’n ofni’r tawelwch wrth iddo gerdded allan o flaen ei feibion. Dydyn nhw ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl wrth…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Blas o fendith

gan Eryl Davies

Gwaith yr Ysbryd yng Nghymru 1937 – 1955 Pregethodd Idris Davies, Rhydaman, yn y capeli yn ardal Llanpumsaint, Cynwyl, Llangeler a Chaerfyrddin yn 1937. Roedd ‘awel yr Ysbryd’ o gwmpas y capeli a nifer o bobl wedi dod i’r bywyd yn cynnwys Glyn Owen a oedd yn casglu newyddion ar ran y papur lleol. Yr…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Meddwl R M Jones

gan Eleri Glanfield

Gwn fod ‘Bobi Jones’, ‘Dr Bobi’ neu’n syml, ‘Bobi’ yn enw cyfarwydd ac annwyl i nifer o ddarllenwyr y Cylchgrawn Efengylaidd. Ond tybed faint ohonoch sy’n adnabod R. M. Jones, sef yr enw a ddefnyddiodd y diweddar Athro Emeritws Robert Maynard Jones wrth gyhoeddi cyfrolau academaidd? Dylid pwysleisio o’r cychwyn nad talu teyrnged i gyfraniad…

Darllen ymlaen