Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Dim categori

26 Maw, 2021

Gweddïo dros y Colledig

gan Rhun Murphy

Gweddïo dros y Colledig 1. Gweddiwch y bydd Duw yn eu tynnu hwy ato’i hun: Ni all neb ddod ataf fi heb i’r Tad a’m hanfonodd i ei dynnu; a byddaf fi’n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Ioan 6:44 2. Gweddïwch y bydd Duw yn rhoi dyhead ynddynt amdano ef ei hun : “Wele’r…

Darllen ymlaen
1 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021- Dydd Mawrth (2il)

Mae Duw yn anghymharol a Sanctaidd I bwy, ynteu, y cyffelybwch Dduw? Pa lun a dynnwch ohono? (Eseia 40:18) Pan yn yr ysgol gynradd roedd cystadleuaeth barhaus yn ein dosbarth – pwy oedd gyda’r esgidiau mwyaf cŵl. Bob wythnos byddai rhywun yn dod gyda thrainers newydd a oedd yn well ac yn fwy disglair na gweddill…

Darllen ymlaen
Hebreaid 1
6 Hyd, 2020

Hebreaid 1

gan Steffan Jones

Lawrlwytho yma

Darllen ymlaen
5 Maw, 2020

Galwad i Weddi 2020

Darllen ymlaen