Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Dim categori

17 Tach, 2023

Calendr Llewyrch i’m Llwybr 2024

CALENDR HYFRYD GYDA LLUNIAU LLIW O OLYGFEYDD O BOB RHAN O GYMRU AC ADNOD DDYDDIOL 1 copi: £4.50 yr un Pecyn o 5: £20.00 (£4.00 yr un) Pecyn o 10: £35.00 (£3.50 yr un) Pecyn o 20: £60 (£3.00 yr un)   Prynwch oddi ar ein gwefan – https://emwbooks.com/collections/llyfrau-cymraeg/products/copy-of-calendr-llewyrch-im-llwybr-2024

Darllen ymlaen
Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020
20 Ebr, 2022

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020

gan John Treharne

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020 John Treharne Ganwyd Joan yn Nhrefor, Sir Gaernarfon, ond symudodd y teulu yn fuan i Lithfaen. Ar ôl hynny bu’n byw yn Llanfaglan, Bontnewydd a Chaernarfon, a’r blynyddoedd olaf hyn mewn cartref gofal yn Llanrug. Wrth feddwl am daith ei bywyd a’i phererindod ysbrydol, hoffwn grynhoi’r sylwadau hyn o…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel
14 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel Nathan Munday Un o fy hoff ddringwyr yn nhudalennau’r Hen Destament yw Elias. Mae yna rywbeth real iawn am y gŵr rhyfedd a radicalaidd hwn sy’n ymddangos allan o unlle yn dwyn geiriau difrifol ac eithafol gan Dduw – dim glaw na gwlith (1 Brenhinoedd 17:1). Dychmygwch y dyn….

Darllen ymlaen
Efengylu fel Alltudion
14 Ebr, 2022

Efengylu fel Alltudion

gan Dewi Alter

Efengylu fel Alltudion Dewi Alter Wrth i Gristnogaeth gael ei gwthio i’r cyrion, ac i’n credoau gael eu gwawdio’n gyhoeddus a phopeth yn awgrymu na fydd pethau’n newid er gwell, gall y Cristion deimlo fel person alltud. Nid yw’r cysyniad o fod yn alltud yn estron yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Er enghraifft, dywed yr…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2021

Gweddïo dros y Colledig

gan Rhun Murphy

Gweddïo dros y Colledig 1. Gweddiwch y bydd Duw yn eu tynnu hwy ato’i hun: Ni all neb ddod ataf fi heb i’r Tad a’m hanfonodd i ei dynnu; a byddaf fi’n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Ioan 6:44 2. Gweddïwch y bydd Duw yn rhoi dyhead ynddynt amdano ef ei hun : “Wele’r…

Darllen ymlaen
1 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021- Dydd Mawrth (2il)

Mae Duw yn anghymharol a Sanctaidd I bwy, ynteu, y cyffelybwch Dduw? Pa lun a dynnwch ohono? (Eseia 40:18) Pan yn yr ysgol gynradd roedd cystadleuaeth barhaus yn ein dosbarth – pwy oedd gyda’r esgidiau mwyaf cŵl. Bob wythnos byddai rhywun yn dod gyda thrainers newydd a oedd yn well ac yn fwy disglair na gweddill…

Darllen ymlaen
Hebreaid 1
6 Hyd, 2020

Hebreaid 1

gan Steffan Jones

Lawrlwytho yma

Darllen ymlaen
5 Maw, 2020

Galwad i Weddi 2020

Darllen ymlaen